In het septembernummer

omslag 2015-3Niemand denkt aan de secretaresse
De arbeidsmarkt voor administratief medewerkers krimpt snel. Hoewel de werkgelegenheid op hogere niveaus nog groeit, verdwijnen de banen op lagere niveaus in razend tempo. Hoogste tijd om in te zetten op scholing en van-werk-naar-werkbegeleiding. Arbeidsmarktadviseurs Kees van Uitert en Freek Kalkhoven van het UWV constateren echter dat sociale partners het lelijk laten afweten. Zowel bij de O&O-fondsen als bij de ingediende sectorplannen is er nauwelijks aandacht voor de administratieve beroepen.

Stop met voordelen voor zzp’ers
Inhuur van zzp’ers is voor opdrachtgevers goedkoper dan het aanstellen van werknemers. Ze hebben geen minimumtarieven, hoeven minder belasting te betalen, en zijn niet verplicht zich te verzekeren. Werkgevers profiteren hiervan, maar werknemers en de nationale schatkist zijn een stuk slechter af, vindt sociaaleconomisch beleidsadviseur Aldert Boonen van de FNV. Hij bepleit maatregelen om een eerlijk speelveld te creëren.

Schrijf de cao in duidelijke taal
Veel cao’s blinken uit in zinconstructies die maar weinig mensen begrijpen. Een reden daarvoor is dat de onderhandelaars het eigenlijk niet met elkaar eens zijn en hun tegenstellingen verdoezelen. Dat kan leiden tot problemen op de werkvloer, omdat de cao-afspraken uiteindelijk daar terecht komen. Het is daarom beter duidelijke taal te gebruiken, vindt Wessel Visser van BureauTaal.

Een eigen scholingsspaarrekening voor iedereen
Er worden steeds meer cao-afspraken gemaakt over individuele scholingsbudgetten. Die kunnen echter meestal niet worden meegenomen naar een andere werkgever. Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs Isabel Coenen van de FNV vindt dat raar. Immers,werknemers mogen pensioenen en vakantiedagen wel meenemen. Zij bepleit daarom een samenwerking met XS2talent, waar werknemers hun eigen scholingsspaarpot kunnen opbouwen. Die spaarpot staat los van de werkgever.

De tijd van de vaste arbeidsovereenkomst keert niet terug
De nieuwe Wet werk en zekerheid wil de bestaanszekerheid van flexwerkers vergroten door hen aan een vast contract te helpen. Dat zal echter niet gebeuren, meent adviseur arbeidsverhoudingen en medezeggenschap Hans van den Hurk. Want of we dat nu leuk vinden of niet, de flexibiliteit zal niet verdwijnen. Het was daarom beter geweest om het onderscheid tussen vaste medewerkers en flexwerkers als uitgangspunt te laten vallen.

Het gaat niet goed met de medezeggenschap
Op 24 september spreekt de Vaste Kamercommissie van SZW over de stand van de medezeggenschap naar aanleiding van een brief die minister Asscher hierover heeft geschreven. Daarin staat dat het er vrij goed voorstaat. Die brief schetst echter geen realistisch beeld, vindt beleidsadviseur medezeggenschap Niko Manshanden van de FNV. Door de teruggelopen scholing heeft de medezeggenschap aan kwaliteit ingeboet. Hij roept de minister op de praktijk te onderzoeken..

Een slimme bond is op zijn toekomst voorbereid
Technologische vernieuwing, zoals robotisering, heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt, en dus voor de vakbeweging. Kees Korevaar, die adviesprojecten uitvoert voor FNV Metaal, vindt dat bonden daar nog te weinig mee bezig zijn. De Nederlandse vakbeweging kan leren van onze oorsterburen, waar IG Metall het gesprek aangaat met experimentele bedrijven. Zo kan de bond een strategie ontwikkelen en koers bepalen om een factor van betekenis te blijven.

Vakbondsvernieuwing? Daar is het gat van de deur!
Terwijl vernieuwing van de vakbond broodnodig is, lukt dat niet van binnenuit. Dat ondervond vakbondsbestuurder Fedde Monsma. Hij wilde graag voorzitter van CNV Dienstenbond wilde worden om de bond een andere koers te laten varen. Daartoe sprak hij met tal van deskundigen. Monsma maakte geen schijn van kans. Sterker nog, zijn kandidatuur werd als een aanval gezien, met als gevolg dat hij is ontslagen.

Onbekend maakt onbemind
Steeds minder werknemers, met name jongeren, stellen zich kandidaat voor de ondernemingsraad. Dan kun je de medezeggenschap vernieuwen, of een campagne beginnen om het belang van de OR onder de aandacht te brengen. Emeritus-hoogleraar HRM Jan Kees Looise kiest voor het laatste, in navolging van Duitsland.

Conflicthantering bij onderhandelingen
Onderhandelingen dragen altijd een tegengesteld belang in zich. Anders hoeft er niet onderhandeld te worden. Maar dat is ook de kiem voor conflicten. Hoe de onderhandelingen aflopen heeft daarom veel te maken met conflicthantering. Tijdens een masterclass van professor Friedrich Glasl in juni 2015 leerde arbeidsvoorwaardenadviseur Henk Strating van HS Arbeidsvoorwaarden dat de insteek van de onderhandelaars zelf bepalend is voor het succes.

 

Naast deze artikelen zijn er de rubrieken van onze vaste medewerkers.

Meer lezen? Neem dan nu een abonnement, of vraag een proefnummer aan.