In het maartnummer

Zeggenschap-2015-1Actieplan medezeggenschap
Het gaan niet goed met de medezeggenschap. Dat is mensen die professioneel met medezeggenschap bezig zijn een doorn is het oog. Deze juristen, ambtelijk secretarissen en opleiders, die zijn verenigd in de Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP), hebben nu een actieplan opgesteld om het onderwerp weer op de agenda te krijgen. Opleider en BVMP-lid Theo van Leeuwen zet de belangrijkste punten op een rij.

De polder is opgegaan in de netwerksamenleving
Namens VNO-NCW heeft Jan-Willem van den Braak de opkomst en neergang van het poldermodel van binnenuit meegemaakt. In januari 2015 verscheen ‘Bijna een eeuw polderwerk… en daarna’, waarin hij zijn visie geeft op verleden en toekomst van de polder. Voor Zeggenschap heeft hij dit bewerkt tot enkele artikelen. In dit nummer laat hij zien dat sociale partners elkaar vanaf 2006 steeds minder op harde sociaaleconomische onderwerpen konden vinden, maar dat op andere thema’s het overleg doorging. Daarbij schoven steeds meer belanghebbenden aan bij het overleg.

Zorgmarkt zal radicaal veranderen
Begin dit jaar hebben de gemeenten nieuwe taken in zorg en participatie overgedragen gekregen van Rijk en provincie. Hoewel dit feitelijk overdacht van verantwoordelijkheden en middelen is (transitie), is het uiteindelijke doel innovatie in de wijze waarop ondersteuning wordt geboden (transformatie). Volgens Frank Beemer, die zorgaanbieders en gemeenten adviseert over de decentralisatie, heeft deze transformatie grote gevolgen voor de zorgmarkt. De opmars van zzp’ers zal doorgaan en de schotten tussen zorgsectoren zullen verdwijnen.

Waar blijft de mobiliteit tussen sectoren?
Vakbonden en werkgevers zijn druk bezig met sectorplannen, die ervoor moeten zorgen dat mensen aan het werk blijven. De plannen kunnen ze indienen bij de overheid, die de helft meebetaalt als ze aan bepaalde eisen voldoen. Volgens Robin Colard van adviesbureau Linxx wordt daarbij te weinig gekeken naar de mobiliteit van werknemers tussen sectoren. Dat is een gemiste kans om de arbeidsmarkt duurzaam te veranderen.

Afspraken over werktijden worden slecht nageleefd
Werknemers in het Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf en in de Metaal en Techniek maken lange werkweken, zo blijkt uit een enquête in deze branches. Bovendien worden bestaande CAO-afspraken slecht nageleefd. Dat moet een stuk beter, vinden landelijk bestuurder Jacqie van Stigt van FNV Metaal en adviseur arbeidstijden Erwin van Zandvoord van de FNV. Daarom staat dit thema hoog op de agenda van de CAO-onderhandelingen.

De medezeggenschap staat stil
Hoewel de omgeving waarin ondernemingsraden actief zijn snel verandert, komt de medezeggenschap zelf nauwelijks in beweging. Volgens freelance ambtelijk secretaris en OR-trainer Anne Marie Ververs komt dat onder meer door weerstand bij OR-trainers en ambtelijk secretarissen. Dat maakt het lastig om OR’en die wel willen veranderen continu te ondersteunen.

Empathie overbrugt tegenstellingen
De laatste tijd worden er steeds minder CAO’s afgesloten. Partijen staan tegenover elkaar, en het wederzijds vertrouwen is ver te zoeken, constateren Henk Strating en Wilco Brinkman van HS Arbeidsvoorwaarden. Het is de hoogste tijd het vertrouwen te herstellen. Dat kan door naar elkaar te luisteren en de argumenten van de ander te leren begrijpen.

Weten CAO-partijen wel wat ze afspreken?
Als cao-partijen afspreken dat er tijdens de cao geen actie mag worden gevoerd, doen ze dat in een vredesplichtclausule. Willen ze de cao toch wijzigen, dan kan dat met behulp van een openbreekclausule. Juristen Harry van Drongelen en Lennaert de Jong raden echter aan die clausules nog eens onder de loep te nemen. Te vaak zijn ze onzorgvuldig geformuleerd of blijken het lege hulzen.

Drooglegging van de polder
Sinds 1 januari zijn de product- en bedrijfsschappen afgeschaft. Fedde Monsma, die vier jaar als dagelijks bestuurslid actief geweest bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, vindt dat onverstandig. In de schappen dachten sociale partners na over de toekomst van een sector en werd er draagvlak gecreëerd voor maatregelen. Nu dat wegvalt, zal met name het midden- en kleinbedrijf dat merken.

Werkgevers verdienen grof geld met schijnconstructies
Hoewel de net aangenomen Wet aanpak schijnconstructies een stap in de goede richting is, maakt deze wet geen einde aan schijnconstructies. Dat zou wel moeten gebeuren, vindt Jeanne van der Kroft van bureau Handhaving & Naleving FNV. Zij heeft berekend hoeveel werkgevers met dergelijke constructies kunnen verdienen. Dat gaat om forse bedragen.

Economie heeft geen baat bij bezuinigen
Om de Nederlandse economie uit het slop te krijgen, wordt er fors bezuinigd. Maar volgens econoom David Hollanders is bewezen dat bezuinigen de groei en werkgelegenheid juist schaden. Dat hier toch op wordt ingezet is volgens hem een politieke keuze, die in het belang is van exporterende multinationals en vermogenden.

Naast deze artikelen zijn er de rubrieken van onze vaste medewerkers.

Meer lezen? Neem dan nu een abonnement, of vraag een proefnummer aan.