In het juninummer

omslag-nr.-2

OR benut rechten niet optimaal
De OR heeft een belangrijke taak binnen de onderneming. Die kan hij alleen goed uitvoeren als hij gebruik kan maken van al zijn rechten. John Snel en Simone van Houten van SBI Formaat hebben met behulp van een enquête gevraagd of dat lukt. Zij constateren dat de OR regelmatig gepasseerd wordt bij advies- en instemmingsplichtige onderwerpen, en ook steeds minder gebruik maakt van zijn scholingsrecht

Niet-leden krijgen stemrecht over CAO
CNV Vakmensen gaat een andere koers varen. Mochten tot nu toe alleen leden meedenken over het arbeidsvoorwaardenbeleid, voortaan mogen ook niet-leden van de bond meebeslissen over de CAO. Bondsvoorzitter Piet Fortuin vindt het namelijk belangrijk dat alle werkenden meedenken over de inrichting van de arbeidsmarkt, en de CAO is het beste instrument is om daar vorm aan te geven.

Herverzeker werkloosheid op Europees niveau
Als gevolg van de crisis lijken burgers en landen zich steeds meer af te wenden van de Europese Unie. Terwijl juist solidariteit in sociale stelsels een schokdemper in tijden van economische neergang kan zijn, meent algemeen hoogleraar aan de UvA en voormalig Belgisch minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke. Hij bepleit herverzekering van werkloosheidsuitkeringen op Europees niveau.

Nieuwe solidariteit tussen werkenden
Nu de tweedeling op de arbeidsmarkt tussen vaste werknemers en de flexwerkers steeds groter wordt, is het hard nodig na te denken over stelsel waarin de CAO alle werkenden beschermt. Volgens ontwerper van nieuwe arbeidsrelaties Huub de Graaff en CAO-juriste Esther Koot-van der Putte biedt de Wet CAO mogelijkheden om zzp’ers in de CAO onder te brengen. Bovendien zouden veel meer beroepen, zoals secretaresses, een eigen CAO moeten krijgen.

Pauselijke encycliek schudt katholieke arbeiders wakker
De katholiek arbeidersbeweging in Nederland is pas echt op gang gekomen na het verschijnen van de pauselijke encycliek Rerum Novarum, 125 jaar geleden. Als tegenhanger van socialistische bonden zetten katholieken eigen organisaties op. Dat gaat gepaard met menig onderling conflict, constateert Jeroen Sprenger van de Stichting Vrienden van de Historie van de Vakbeweging.

 Goede relaties op het werk kunnen burnout voorkomen
Hoewel er veel bekend is over de oorzaken van werkstress en burnout, zijn er toch veel werknemers die last hebben van burnoutklachten. Kennelijk is de aanpak hiervan door bedrijven niet effectief. Dat komt doordat ze burnout vooral beschouwen als een individueel probleem en niet kijken naar de verantwoordelijkheid van de arbeidsorganisatie, weten onderzoeker Maria Fleischmann van de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur Paul de Beer van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging.

 ‘Je begrijpt het echt niet, hè?’
Na 35 op het terrein van de arbeidsverhoudingen werkzaam te zijn, besloot adviseur arbeidsverhoudingen Hans van den Hurk zijn herinneringen en ervaringen op te schrijven in het boek ‘Uit mijn hoofd’. Eén van die herinneringen betrof de oprichting van de IKEA-vakbond W.I.M , de reactie daarop van de FNV en hoe die laatste de OR de schuld van uitbreiding van de werktijden wilde geven.

De Wwz: Dan maar schikken
Hoewel de Wet werk en zekerheid nog maar kort in werking is getreden, begint er toch al een voorzichtig beeld te ontstaan hoe de wet in de praktijk uitwerkt. Volgens Steven Jellinghaus van De Voort advocaten|mediators lijkt het er niet op dat werkgevers flexkrachten eerder een vast contract bieden, en met de nieuwe ontslagvergoeding wil het ook nog niet echt vlotten. Schikken geniet de voorkeur boven de gang naar de rechter.

Werkgevers kritisch over Wwz
Werkgevers zijn tamelijk eensgezind in hun oordeel over de Wet werk en zekerheid, zo blijkt uit een enquête die werkgeversvereniging AWVN onder haar leden heeft gehouden. De doelstellingen om meer werkenden een vast contract te bieden en ontslag makkelijker te maken worden niet gehaald, constateert advocate Astrid Zuidinga van AWVN. Bovendien hanteren vakbonden in sociaal plannen nog liever de oude kantonrechtersformule dan de transitievergoeding.

Kennis als crux in samenwerking mens en machine
Er verschijnen tal van studies over de opkomst van de digitalisering en robotisering en welke gevolgen dit heeft voor werkende mensen. Die gevolgen zijn beïnvloedbaar door actief in te zetten op kennis, menen hoogleraar-fellow Wout Buitelaar van de Amsterdam Business School en bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt Marc van der Meer aan de Tilburg Law School. Door lerende arbeidsverhoudingen, continue scholing en een goede afstemming tussen onderwijs en bedrijf kunnen mens en machine elkaar aanvullen.

 

Naast deze artikelen zijn er rubrieken van Paul de Beer, Fabian Dekker, Maarten van Klaveren, Kea Tijdens, Ronald de Leij, Marat, Marc van der Meer, Henk Strating en Sjaak van der Velden. Martien Bos is de vaste illustrator. Lees hier wat ze doen en waar ze over schrijven.

Meer lezen? Neem dan nu een abonnement, of vraag een proefnummer aan.