In het decembernummer

Verbeter onduidelijke positie van platformwerkers
In november hield de Tweede Kamer een hoorzitting over werken in de platformeconomie. Daarbij kwam ook de status van de werkende aan de orde. Is het een werknemer, een zzp’er of iets ertussenin? En hoe breng je dat onder in het arbeidsrecht? Dat blijkt nog niet zo eenvoudig, constateert hoogleraar innovatiewetenschappen Koen Frenken. Hij zet de verschillende mogelijkheden op een rij.

Leid robotisering in goede banen
De angst bestaat dat robotisering tot verlies van veel banen zal leiden. Maar werkgelegenheid is niet zozeer het gevolg van technologische ontwikkelingen als wel van hoe belanghebbenden arbeid en de arbeidsmarkt organiseren, betoogt emeritus hoogleraar sociale innovatie Frank Pot. Sociale partners en overheid zijn daarom aan zet. Zij kunnen leren van eerdere ervaringen.

FNV moet robotisering tot prioriteit maken
Er is nog heel veel onbekend over de gevolgen van robotisering voor de arbeidsmarkt. Dat is een belangrijke reden waarom de vakbond er wel over discussieert, maar het nog niet het gesprek van de dag is. Aan veel CAO-tafels staat het thema nog helemaal niet op de agenda. Dat zou wel moeten, vinden Sanne van Minderhout en Roel Berghuis van de FNV. Juist met dit onderwerp kan de bond zich namelijk profileren op de werkvloer.

Pensioenstelsel niet meer houdbaar
Na ruim 65 jaar moet het pensioenstelsel op de schop, vindt pensioenexpert Casper van Ewijk. Het kabinet is het daarmee eens en geeft in het recente regeerakkoord een duidelijke koers aan om te vernieuwen. De AOW zal in de toekomst worden aangevuld met een collectief georganiseerd pensioen, gebaseerd op persoonlijke pensioenvermogens.

Een historisch weekje
Op 24 november 1982 sloten VNO-voorzitter Chris van Veen en FNV-voorzitter Wim Kok het befaamde Akkoord van Wassenaar. Volgens Jan-Willem van den Braak, die het hele proces namens VNO van nabij heeft meegemaakt, is hiermee in nog geen anderhalf A-4tje de basis voor het huidige poldermodel gelegd.

Eén front werknemers niet vanzelfsprekend
De voorgenomen fusie van thyssenkrupp en Tata Steel leidt tot veel commotie. Zowel Duitse als Nederlandse vakbonden en ondernemingsraden staan op hun achterste benen en zoeken mogelijkheden invloed op het proces uit te oefenen. De grote verschillen in (mede)zeggenschapstructuren maken het vooralsnog lastig om samen één front te vormen, weet Jan Cremers van de Tilburg Law School.

‘Met alleen een pot geld kom je er niet’
In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet staat ‘een leven lang leren’ hoog op de agenda. Daartoe zou er een nationaal scholingsfonds moeten komen. Directeur Erik Yperlaan van het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de metaalbewerking en programmamanager Wieteke Tichelaar van het O&O-fonds voor het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf vragen zich namens alle fondsen  af of de politiek zich niet te veel door geld laat leiden. Echt effectief zal zo’n nationaal fonds namelijk niet zijn.

Bond en OR staan samen sterker
In oktober versc heen het lang verwacht rapport ´Naleving van de Wet op de Ondernemingsraden 2017’ van het ministerie van SZW. Daaruit blijkt dat het aantal ondernemingsraden fors terugloopt, mede als gevolg van toenemende flexibilisering. Vice-voorzitter Kitty Jong en beleidsadviseur Niko Manshanden van de FNV vinden dat dit tij gekeerd moet worden. Als bond en OR goed samenwerken, moet het mogelijk zijn flex terug te dringen.

In de ban van het managersvirus
Hoewel het regeerakkoord de titel ‘Vertrouwen in de toekomst’ draagt, lijkt het er volgens voormalig beleidsadviseur AWVN Ronald de Leij sterk op dat de regeringspartijen vertrouwen en daadkracht met elkaar verwarren. Het akkoord ademt vooral het laatste uit: de politici gedragen zich als managers, die vooral veel maatregelen nemen om te laten zien dat ze aan verandering werken. Maar dat zal nu juist het vertrouwen van burgers in de politiek en samenleving eerder ondermijnen dan vergroten.

Nog veel obstakels bij grensarbeid
Werknemers die in een grensstreek wonen, werken regelmatig in het land over de grens. Dat klinkt echter makkelijker dan het in werkelijkheid is. FNV-bestuurder grensarbeid Daan Withagen constateert namelijk dat deze grensarbeiders tegen tal van problemen oplopen, vooral doordat nationale overheden bij het maken van beleid geen rekening houden met de grensregio’s. Vakbonden doen veel om deze grensarbeiders bij te staan.

Contracting als schijnconstructie
Bedrijven hebben verschillende mogelijkheden om werk uit te besteden. Eén mogelijkheid is om dat te doen via aanneming van werk, ook wel aangeduid als contracting. Deze constructie wordt echter vaak gebruikt om cao’s te omzeilen, weet universitair docent Hanneke Bennaars van het Hugo Sinzheimer Instituut.

 

Naast deze artikelen zijn er de rubrieken van onze vaste medewerkers.

Meer lezen? Neem dan nu een abonnement, of vraag een proefnummer aan.