Uitgeverij Zeggenschap

Uitgeverij Zeggenschap is sinds 2005 een zelfstandige uitgeverij.

Zij geeft onder meer het tijdschrift Zeggenschap uit, het enige tijdschrift in Nederland dat zich specifiek richt op arbeidsverhoudingen. Zeggenschap heeft altijd als uitgangspunt gehad dat gezonde arbeidsverhoudingen essentieel zijn voor een gezonde economie. Juist in deze dynamische tijd is het van belang te discussiëren en informeren over de richting waarin onze arbeidsverhoudingen zich zullen bewegen. Zeggenschap doet dat in vier nummers per jaar.

In 1973 zag het eerste nummer van Zeggenschap het levenslicht. Het was een maandblad over bedrijfsdemocratisering  en werd uitgegeven door de Stichting Zeggenschap die gelieerd was aan het NVV en later de FNV.

In 1990 ging de Stichting Zeggenschap een samenwerking aan met uitgeverij Welboom Bladen. Daarmee kwam de uitgave los te staan van de FNV. Wel bestond de redactie nog uit FNV’ers en kwam er namens de stichting een bestuur boven het tijdschrift. De ondertitel werd ’tijdschrift voor vakbewegingsvraagstukken’.

In 1996 kwam er een verbreding naar de andere vakcentrales CNV en MHP, zowel in de redactie als in het bestuur.

In 1998 veranderde de ondertitel in ’tijdschrift over arbeidsverhoudingen’. De AWVN trad toe tot de redactie, en het bestuur werd opgeheven. Daarmee kwam het tijdschrift formeel los te staan van de vakbeweging.

In 2005 werd het tijdschrift verzelfstandigd met de oprichting van Uitgeverij Zeggenschap.