Wetenschapsmiddag

Op 5 maart presenteert het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging 8 onderzoeken. Discussieer en denk mee over uiteenlopende onderwerpen als: de betekenis van vakmanschap voor werknemers, de gevolgen van arbeidsmigratie uit MOE-landen voor de arbeidsverhoudingen, de betekenis van vermogen om de gevolgen van een soberder verzorgingsstaat op te vangen, het belang van een sterke regionale arbeidsmarkt en de rol van de vakbond daarbij, alternatieven voor compensatie van schade door arbeidsongevallen en beroepsziekten, burnout, de rol van werkgevers bij flexwerk en de toekomst van de CAO.
Ook staat de middag in het teken van de relatie wetenschap – vakbeweging. Wat kunnen zij voor elkaar betekenen? Aan wat voor soort wetenschappelijk onderzoek hebben mensen in de vakbeweging behoefte? En wat kan de wetenschap bieden? Paul de Beer zal hierover zijn ideeën naar voren brengen.
We eindigen de middag met een lezing van Rudy de Leeuw, de voorzitter van de Belgische vakbond ABVV. Bij veel discussies over de rol en de toekomst van de Nederlandse vakbeweging wordt verwezen naar de Belgische vakbeweging, waar meer dan de helft van de werknemers vakbondslid is. Deze lezing gaat in op de vraag: wat kan de Nederlandse vakbeweging leren van de Belgische vakbeweging? Ton Heerts, voorzitter FNV, zal een eerste reactie geven op deze lezing.
Deze wetenschapsmiddag wordt georganiseerd door het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging (WB), en is bedoeld voor bestuurders en beleidsadviseurs van vakbonden en voor kaderleden. Voor meer informatie en de tekst van de onderzoeksrapporten kunt u vanaf begin februari naar de website: www.deburcht.nl/wetenschappelijk.

Deelname
Deelname aan deze wetenschapsmiddag is gratis! Deelnemers ontvangen een exemplaar van het boek ‘Vakbondsonderzoek gebundeld’.
Let op: het aantal plaatsen is beperkt. U moet zich aanmelden via: aanmelden@deburcht.org. Vermeld bij de aanmelding welke werkgroepen u wilt bijwonen in de 1e ronde (werkgroep 1 t/m 4) en in de 2e ronde (werkgroep 5 t/m 8). Geef per ronde twee voorkeuren op. De uiterste datum voor aanmelding is 19 februari.

Programma
13.00 Ontvangst.
13.30 Paul de Beer (WB): De waarde van wetenschappelijk onderzoek voor de vakbeweging.

13.45 Presentatie van onderzoek voor de vakbeweging (1e ronde).
Werkgroep 1: Van gastarbeider tot euroforens: de uitdagingen van arbeidsmigratie voor de vakbeweging (Wilma Roos, FNV Mondiaal/WB).
Werkgroep 2: Werken met krimp? De (on)mogelijkheden van een vakbondsstrategie voor de regionale arbeidsmarkt (Dimphy Smeets, FNV/WB).
Werkgroep 3: De Vermogensverdeling in Nederland en de rol van de vakbeweging (Aldert Boonen, FNV/WB).
Werkgroep 4: Arbeidsorganisatie en burnout: tijd voor een nieuwe vakbondsstrategie? (Maria Fleischmann, WB en EUR).

14.45 Pauze.

15.00 Presentatie van onderzoek voor de vakbeweging (2e ronde).
Werkgroep 5: De emancipatoire waarde van vakmanschap en professionaliteit voor de vakbeweging (Saskia Boumans, FNV/WB).
Werkgroep 6: Flexibele arbeid, de rol van werkgevers en de gevolgen voor de vakbondsstrategie inzake flexwerk (Fabian Dekker, Verwey Jonker Instituut; Paul de Beer, WB).
Werkgroep 7: Op weg naar een nieuw systeem van schadecompensatie en preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten? (Wim Eshuis, WB).
Werkgroep 8: Staat de CAO onder druk? (Peter van der Valk, WB).

16.00 Paul de Beer (WB) reikt het eerste exemplaar van het boek ‘Vakbondsonderzoek gebundeld’ (met artikelen over onderzoek van het WB in 2014) uit aan Rudy De Leeuw en Ton Heerts.
Rudy De Leeuw, voorzitter ABVV: Wat kan de Nederlandse vakbeweging leren van de Belgische vakbeweging?
Ton Heerts, voorzitter FNV, reageert op de inleiding van Rudy de Leeuw.

17.00 Drankje en hapje