Wetenschapsmiddag De Burcht

Op 17 februari organiseert het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging tussen 13.00 en 17.00 uur een wetenschapsmiddag in de Burcht. De middag start met een lezing van Prof. Dr Agnes Akkerman. Ze richt zich vooral op de gevolgen van flexibilisering van werk op de zeggenschap van werknemers en op de verhouding tussen werkgevers en werknemers.
Daarna worden er acht onderzoeken gepresenteerd over uiteenlopende onderwerpen als: de toekomst van zeggenschap voor werknemers, de gevolgen van technologische ontwikkelingen voor de arbeidsmarkt, economische mythes die het speelveld van de vakbeweging beperken, burnout en de rol van leidinggevenden, de mogelijkheden om flexwerk terug te dringen, loonmatiging en de toekomst van de CAO.
Ook staat de middag in het teken van de uitreiking van de eerste scriptieprijs van de vakbeweging door juryvoorzitter Ton Heerts. Die prijs is ingesteld door het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging om jongeren te stimuleren in hun studie aandacht te besteden aan een onderwerp dat betrekking heeft op het werkgebied van de vakbeweging (in Nederland of daarbuiten) of op de rol van de vakbeweging.

Programma
13.30 Prof. Dr Agnes Akkerman (RUG/VU): De stem van werknemers in de arbeidsverhoudingen van de 21e eeuw.
14.00 Presentatie van onderzoek voor de vakbeweging (1e ronde).
Werkgroep 1: 51 Economische mythes en de vakbeweging (publicist Mirjam de Rijk weerlegt enkele van de 51 economische mythes die zij heeft opgespoord).
Werkgroep 2: De drijvende krachten achter de groei van flexibilisering en de reactie van de vakbeweging (werkgroep flexibilisering van WB de Burcht).
Werkgroep 3: Waarom zijn migranten minder vaak lid van een vakbond? (Maria Kranendonk, UvA/Duitsland Instituut).
Werkgroep 4: De rol van leidinggevenden bij het ontstaan en de preventie van burnout (Maria Fleischmann, WB en EUR).

15.00 Pauze.

15.15 Presentatie van onderzoek voor de vakbeweging (2e ronde).
Werkgroep 5: Technologische ontwikkeling en werkgelegenheid (Charissa Freese & Ronald Dekker, verbonden aan ReflecT en Human Resource Studies, Tilburg University).
Werkgroep 6: Loonvorming en looncoördinatie – het einde van de loonmatiging? (Sjaak van der Velden, WB de Burcht).
Werkgroep 7: De toekomst van de (mede) zeggenschap (werkgroep medezeggenschap/governance van WB de Burcht).
Werkgroep 8: Staat de CAO onder druk? (Peter van der Valk, WB de Burcht).

16.15 Uitreiking van de scriptieprijs van de vakbeweging.
– korte presentatie van de genomineerde scripties.
– uitreiking van de scriptieprijs door Ton Heerts (FNV).

17.00 Drankje en hapje.

Deelname
De middag is bedoeld voor bestuurders en beleidsadviseurs van vakbonden en voor kaderleden. Deelname is gratis! Let op: het aantal plaatsen is beperkt. U moet zich aanmelden via: aanmelden@deburcht.org. Vermeld bij de aanmelding welke werkgroep u wilt bijwonen in de 1e ronde (werkgroep 1 t/m 4) en in de 2e ronde (werkgroep 5 t/m 8). Geef per ronde twee voorkeuren op. De uiterste datum voor aanmelding is 1 februari.