Wetenschapsmiddag 2018

Woensdag 14 februari organiseert het Wetenschappelijk Bureau (WB) voor de vakbeweging, de Burcht, de wetenschapsmiddag 2018. Die middag is bedoeld voor medewerkers van vakbonden en vakbondsleden alsmede wetenschappers en masterstudenten die geïnteresseerd zijn in arbeidsverhoudingen. Op deze middag zal het WB vier eindrapporten presenteren van onderzoek dat onlangs is afgerond. Speciale gast is René ten Bos, hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen (Radboud Universiteit) en Denker des vaderlands met een inleiding over de positie en de rol van de vakbeweging.

13.15: Ontvangst

13.30: Welkomstwoord

13.40: Presentatie FNV onderzoeksprogramma
Naar aanleiding van de rondetafelconferentie wetenschap en vakbeweging (november 2016) presenteert Annette de Groot (beleidsadviesgroep FNV) het onderzoeksprogramma van de FNV voor de komende jaren.

14.00: Presentatie van onderzoek voor de vakbeweging
In vier werkgroepen wordt recent onderzoek van WB de Burcht gepresenteerd. Vertegenwoordigers van FNV treden op als co-referent. Voor en na de werkgroepbijeenkomsten is een korte pauze.

Werkgroep 1: Precaire arbeidsrelaties en de rol van de vakbond
Sanne van der Gaag presenteert haar onderzoek naar precair werk in de horeca, de post en de schoonmaak. Christelien de Goede (FNV) treedt als co-referent op en gaat in op de rol van de vakbond bij precair werk.

Werkgroep 2: Strategie van de vakbeweging bij technologische ontwikkeling.
Ronald Dekker en Charissa Freese presenteren hun onderzoek naar technologie en werkgelegenheid. Pim Paulusma (FNV) treedt als co-referent op en belicht de strategie van de vakbeweging.

Werkgroep 3: Vakbond en zzp’ers
De FNV wil niet alleen werknemers organiseren maar ook zzp’ers. Paul de Beer (WB) geeft een presentatie over het organisatievermogen van de FNV onder zzp’ers. Marjan van Noort (FNV expertise centrum zelfstandigen) vertelt over de strategie van de FNV om meer zzp’ers aan zich te binden.

Werkgroep 4: (Hoe) Verder met sociale innovatie?
De vraag die in deze werkgroep centraal staat is of de vakbeweging verder moet met het thema sociale innovatie en op welke wijze dat zou moeten gebeuren. Met bijdragen van Wim Eshuis en Bert Bleumer(onderzoek naar sociale innovatie in de bouw), Ed Lugthart (FNV) over de strategie van de FNV en commentaar van Frank Pot (expert sociale innovatie) en Jos Bus (participatiekliniek).

15.30: Paul de Beer: Onderzoek naar de positie en strategie van de vakbeweging.
Paul de Beer geeft een toelichting op de plannen van WB de Burcht voor onderzoek naar de positie en de strategie van de vakbeweging.

15.45: René ten Bos: De Denker des vaderlands geeft zijn visie op de positie en de rol van de vakbeweging in het licht van ontwikkelingen in de arbeid.

16.30: Uitreiking scriptieprijs voor de vakbeweging 2017
De genomineerden voor de scriptieprijs geven een korte presentatie van hun scriptie. Han Busker (FNV) maakt daarna de prijswinnaars bekend van de scriptieprijs voor de vakbeweging 2017.

17.00: Drankje en hapje

Deelname
Deelname aan deze wetenschapsmiddag is gratis! Let op: het aantal plaatsen is beperkt. U kunt zich aanmelden via: aanmelden@deburcht.org. Vermeld bij de aanmelding welke werkgroep u wilt bijwonen. De uiterste datum voor aanmelding is 7 februari.