Werkconferentie ‘Arbeidsverhoudingen op organisatieniveau’

Welke rol speelt de ondernemingsraad bij veranderingen in een arbeidsorganisatie? Over dit thema organiseren de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) en de Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) op 6 november samen een conferentie in het SER-gebouw. Het onderwerp wordt van verschillende kanten belicht. Ook is er een case waar verandering aan de orde van de dag is: de zorg. Het volledige programma en informatie vindt u hier.