Is er toekomst voor de medezeggenschap?

Op vrijdag 3 juni organiseert de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen in samenwerking met de Stichting Onderzoek Medezeggenschap en het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken een themamiddag over de toerkomst van de medezeggenschap.

Programma

  • 14.15 uur: Opening Marc van der Meer
  • 14.20 uur: Sprekers: o.a. em.prof Jan Kees Looise (UTwente), Kees Vos (TvA) en Niko Manshanden (FNV).
  • Korte interviews met de verschillende auteurs van de artikelen in TvA.
  • Punten van aandacht zijn: de verhouding formele en informele medezeggenschap, de robotisering en governance van bedrijven
  • Algemene reflectie door prof Paul Boselie (UU).
  • Speciale aandacht voor implicaties van deze studie voor HRM-opleiding
  • 16.00 uur: Discussie
  • 16.45 uur: Drankje

Informatie
Locatie: Bondsraadzaal FNV, Narritaweg 10 Amsterdam (vlak bij Amsterdam Sloterdijk).
Toegang: Alleen toegang met een vooraanmelding! De toegang is voor leden van de NVA en SOMz gratis. Voor niet-leden is de entree €27,50. Voor studenten die geen lid zijn €7,50. Deze bedragen kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL09 INGB 0001 5838 68 t.n.v. Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen te Den Haag.
Aanmelding voor woensdag 1 juni via seminar@nva-arbeidsverhoudingen.nl
Inlichtingen: Voor nadere inlichtingen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met de coördinatoren van dit seminar: Marc van der Meer (vandermeer@uvt.nl), Niko Manshanden (niko.manshanden@somz.nl) en Kees Vos (cjvos@xs4all.nl).