De toekomst van O&O-fondsen: inspirerend & effectief?

Op 27 maart organiseert het O&O-platform een bijeenkomst over de toekomst van de fondsen.
Het algemene doel van O&O-fondsen is bij te dragen aan “een leven lang leren” van werknemers in de sector. Steeds vaker worden sectorspecifieke doelen geformuleerd op basis van actuele thema’s, zoals employability en duurzame inzetbaarheid. Naar de buitenwereld, en soms ook in de eigen sector, zijn activiteiten van O&O-fondsen beperkt zichtbaar. De indruk leeft dat er veel geld in de fondsen omgaat. Uit de tweede O&O monitor blijkt dat dit meevalt en zijn de fondsen hard bezig met het inspelen op de arbeidsmarktproblematiek van vandaag en morgen.
Toch staat de rol van O&O fondsen met name vanuit de relatieve buitenstaander ter discussie. Worden de middelen wel doelmatig besteed? Het blijkt voor O&O-fondsen moeilijk om met harde resultaten van hun activiteiten naar buiten te komen. De middelen van de O&O-fondsen worden opgebracht door werkgevers- en werknemers in de verschillende sectoren. Sociale partners besluiten over de besteding van deze middelen. Toezicht vanuit de overheid is er wel, maar een vergelijking op behaalde resultaten of op de wijze van besturen is niet aan de orde.
Ook de rol van O&O-fondsen is de laatste jaren verschoven: van het egaliseren van de kosten van opleiding naar kennismakelaar en aanjager van vernieuwing in de sector. Deze ontwikkeling is toe te juichen, maar komt nog niet goed over het voetlicht.
Gaan O&O-fondsen er in slagen om vernieuwing binnen de sectoren te realiseren als het gaat om de thema’s op de arbeidsmarktagenda? Kan meer samenwerking, een betere vergelijkbaarheid of het invoeren van ‘good governance’ leiden tot effectieve en inspirerende aanpakken door de O&O-fondsen?

Programma

9.30 uur Ontvangst

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter, Carmen de Jonge, directeur Wissenraet van Spaendonck

Daniëlle Mares, manager Platform O&O over de resultaten van de tweede O&O-monitor van het Platform O&O

Marc van der Meer, wetenschappelijk adviseur bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), over de toekomstscenario’s voor O&O-fondsen

Piet Vessies, senior beleidsadviseur AWVN, over zijn visie op de rol en toekomst van O&O-fondsen

Richard Leloux, directeur van het O&O-fonds Grafimedia, over innoveren en ‘leren door te proberen’ van het O&O-fonds in een sterk veranderende sector.

Vragen en discussie

12.30 uur Afronding met een broodje

Locatie:

VNO NCW
De Malietoren
Bezuidenhoutseweg 12
Den Haag

Voor leden van het O&O-platform gratis
Voor niet-leden bedragen de kosten € 95,– ex btw
Lid worden en gratis deelnemen bedraagt € 150,– per jaar, ex btw

Aanmelden via info@platformoeno.nl