SER-dialoog toekomst pensioenen

Moet iedereen verplicht een pensioen bijeensparen? Hoeveel keuzevrijheid moet er komen in het opbouwen en uitbetaald krijgen van dat pensioen? Hoeveel solidariteit willen we inbouwen en op welke gebieden? Op verzoek van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de SER aan een advies over de toekomst van het pensioenstelsel. Voor het advies vraagt de SER-commissie Toekomst Pensioenstelsel mensen mee te praten. Op 24 juni spraken al 130 vertegenwoordigers van organisaties, variërend van sociale partners tot aan pensioenfondsen, over de toekomst van de pensioenen in Nederland. Op 6 oktober worden nog eens ruim 100 mensen gevraagd hun kijk op pensioenen te delen. In november wordt een afsluitende bijeenkomst gehouden en het SER-advies wordt eind dit jaar aan de staatssecretaris gepresenteerd.