50 jaar Nederlandse Vereniging van Arbeidsverhoudingen

Op 18 april organiseert de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) het symposium ‘Een terugblik, om vooruit te kijken’. De NVA werd in 1968 opgericht en bestaat dit jaar vijftig jaar. Vanaf de oprichting heeft de NVA zich ingespannen om het onderzoek naar en het maatschappelijk debat over de Nederlandse arbeidsverhoudingen te stimuleren. De NVA wil het jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. In deze tijden is de arbeidsmarkt in vergelijking met het jaar van oprichting drastisch gewijzigd en staat de inrichting van het Nederlandse overlegsysteem ter discussie. In dit symposium wordt teruggekeken naar het verleden, om er van te leren en inspiratie uit op te doen voor de toekomst.

PROGRAMMA

12:00 ontvangst en lunch

13:00 opening, 50 jaar NVA (Evert Smit, moderator)

13:15 Jan Kees Looise (Emeritus hoogleraar HRM, Universiteit Twente), arbeidsverhoudingen en HRM in historisch perspectief

13:45 Frank Pot (Emeritus hoogleraar Sociale Innovatie, Radboud Universiteit Nijmegen), van mechanisering tot digitalisering

14:15 Sjaak van der Velden (IISG, historicus), verschuivende actievormen

14:45 pauze

15:15 Hans van der Steen (voorheen directeur AWVN), een halve eeuw werkgeversorganisatie

15:45 Saskia Boumans (FNV), neoliberalisme en vakbondsstrategie

16:15 forumgesprek

16:45 napraten met hapje en verfrissing

Locatie: De Burcht, Henri Polaklaan 9, 1018 CP Amsterdam

Toegang: Alleen toegang met vooraanmelding. NVA-leden: gratis (inclusief lunch). Niet leden: €27,50. Studenten: €7,50. Over te maken op bankrekening NL09 INGB 0001 5838 68 t.n.v. Nederlandse Vereniging van Arbeidsverhoudingen te Alblasserdam.

Aanmelden: vóór dinsdag 17 april, per email bij: yvonnesiemons@basisenbeleid.nl

Inlichtingen:Evert Smit, penningmeester NVA, evertsmit@basisenbeleid.nl, 06 54260025

www.nva-arbeidsverhoudingen.nl