Nederlandse ArbeidsmarktDag 2015

Op donderdag 8 oktober 2015 vindt de Nederlandse Arbeidsmarktdag (NAD) plaats. Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag werkt dit keer samen met werkgeversvereniging AWVN. Het hoofdthema van de dag is vernieuwing van arbeidsverhoudingen .

Thema
Zowel op het terrein van de individuele als van de collectieve arbeidsverhoudingen zijn er belangrijke ontwikkelingen gaande. Op het gebied van de individuele arbeidsverhoudingen is er de groei van het flexwerk en de opmars van de zzp’er, terwijl de traditionele vaste arbeidsrelatie steeds meer onder druk staat. De traditionele hiërarchische relatie tussen werkgever en werknemer lijkt steeds meer plaats te maken voor een opdrachtnemer-opdrachtgever-relatie of voor netwerkachtige relaties.
In de collectieve arbeidsverhoudingen staat de houdbaarheid van traditionele instituties ter discussie. Volgens sommigen is de CAO niet meer van deze tijd en dient zij grondig te worden herzien. Alternatieven als de iCAO en i-deals worden bepleit. De legitimiteit van de polderpartijen, de vakbonden en de werkgeversorganisaties, om namens alle werkenden en werkgevers te spreken wordt betwist. Het Haagse polderoverleg zou de noodzakelijke hervormingen van de arbeidsmarkt in de weg staan.
De arbeidsverhoudingen – of de manier waarop we ermee omgaan – lijken dus aan een grondige opknapbeurt toe. Tegelijkertijd is het zaak om de waardevolle elementen van het poldermodel te behouden. Welke vernieuwingen in de individuele en collectieve arbeidsverhoudingen zijn er gaande en zijn gewenst? Deze vraag staat centraal op de Nederlandse Arbeidsmarkt Dag van 8 oktober 2015.

Keynotes en workshops
Naast enkele plenaire lezingen door gerenommeerde sprekers wordt op de conferentie in parallelle workshops een staalkaart geboden van recent Nederlands onderzoek naar uiteenlopende aspecten van onder andere de arbeidsmarkt, HRM, arbeidsmigratie, flexibilisering, arbeidsmobiliteit, arbeidsvoorwaarden en pensioenen.
Er is een keynote presentation van Anton Hemerijck (professor aan de VU en London School of Economics) en van Wim Kooijman (Executive Vice President Human Relations & Industrial Relations Air France-KLM en voorzitter Nederlandse Vereniging Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP)).

Deze conferentie is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD) en werkgeversvereniging AWVN. De organisatie is in handen van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) en Regioplan Beleidsonderzoek.

Meer informatie: http://www.arbeidsconferentie.nl