Nationaal Economisch Forum

Op 12 oktober vindt het Nationaal Economisch Forum plaats in Emmen. Hoe kom je van creativiteit naar innovatie in het industriële bedrijfsleven? Wat is eigenlijk het DNA van industriële regio’s in Nederland en Duitsland. En wat kunnen we daarmee? Hoe verhouden vakmanschap en innovatie zich tot elkaar en hoe gaan Nederlandse en Duitse industriële bedrijven daarmee om? Hoe zit het met scholing?
U wordt hierover bijgepraat door Nederlandse en Duitse ondernemers, onderzoekers, nationale beleidmakers en -beïnvloeders. U krijgt actuele onderzoeksgegevens als eerste te zien en kunt er direct over meepraten tijdens de paneldiscussie met de sprekers van deze dag.

Sprekers zijn onder anderen:

  • Persoonlijke videoboodschap van minister Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president
  • Prof. Dr. Alfred Kleinknecht, eigenzinnige Duits-Nederlandse Econoom, emeritus hoogleraar aan de TU Delft.
  • Dr. Jan Peter van den Toren, econoom en managing partner van Birch Consultants, voormalig directeur van het Innovatieplatform en adviseur van de Minister-President.
  • Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal Economische Raad (SER) sinds september 2014. Van 1998 tot september 2014 was zij Pvda lid/fractievoorzitter van de Tweede Kamer.
  • Prof. Dr. Dries Faems, hoogleraar Innovatie en Organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Meer informatie over het programma, de sprekers en de locatie vindt u hier