Meedoen met Medezeggenschap

Voor goede medezeggenschap is meer nodig dan het volgen van de letter van de wet. Dat meerdere zit vooral in uitwerking, houding en gedrag. Hóe worden de regels toegepast? Hóe wordt inhoud gegeven aan de achterliggende gedachte dat participatie door medewerkers goed is voor de onderneming als geheel, inclusief het bedrijfsresultaat? Om antwoorden op deze vragen te vinden organiseert de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER op 11 september een symposium. De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over uitgangspunten voor goede medezeggenschap. Ook zullen OR-leden en bestuurders voorbeelden uit de praktijk presenteren. Doel is te komen tot tien uitgangspunten met mooie praktijkvoorbeelden en tips en trucs.