Leergang Trends in Arbeidsverhoudingen

Hoe verandert het publieke domein door vernieuwde arbeidsverhoudingen? En wat betekent dit voor u als professional? U leert het tijdens de interactieve leergang Trends in Arbeidsverhoudingen van het CAOP, die plaats zal vinden in de periode februari – juni 2015.
Tijdens zes verschillende modules krijgt u inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en de arbeidsmarkt. De leergang is speciaal samengesteld voor beleidsmakers en beleidsmedewerkers, adviseurs, HR functionarissen, bestuurders, kaderleden en bestuurders van vakorganisaties en werkgeversorganisaties en leden van ondernemingsraden.

Docenten als prof.dr. Marc van der Meer, prof.dr. Paul van der Heijden en prof.dr. Jaap Uijlenbroek leren u welke consequenties de verschillende ontwikkelingen hebben voor het openbaar bestuur, onderwijs, zorg en andere overheden. De uitwisseling tussen praktijk, wetenschap en theorie staat hierbij centraal. Verschillende hoogleraren verbonden aan de CAOP-Leerstoelen leveren een bijdrage aan de thema’s. Kerndocent van de hele leergang is prof.dr. Marc van der Meer, hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt aan Tilburg University/ReflecT-CAOP.

De leergang bestaat uit zes modules en een slotbijeenkomst in de periode februari – juni 2015. De groepen bestaan uit minimaal 16 – maximaal 20 personen. We sluiten de leergang af met een slotbijeenkomst waar papers van deelnemers worden gepresenteerd en, tijdens een gezamenlijke maaltijd, de certificaten van deelname worden uitgereikt.
De opzet en organisatie van de leergang is in handen van kenniscentrum CAOP in samenwerking met gekwalificeerde gastdocenten, het (wetenschappelijk) netwerk en vertegenwoordigers van praktijk en beleid. Aan de verschillende thema’s wordt ook bijgedragen door hoogleraren van de CAOP-Leerstoelen en experts van het CAOP.

Data:
Module 1: 16 februari 2015
Module 2: 26 maart 2015
Module 3: 30 maart 2015
Module 4: 14 april 2015
Module 5: 28 mei 2015
Module 6: 18 juni 2015
Slotbijeenkomst: 29 juni 2015
Alle bijeenkomsten beginnen om 14:00 en eindigen om 17.00 uur. Locatie: CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag.

Kosten:
Deelname aan de leergang kost € 1.325,– per persoon, inclusief lesmateriaal en consultatie kerndocent. Bij voldoende inschrijving is deelname aan losse modules (basismodule 1 gecombineerd met andere modules) ook mogelijk. De prijs per module is € 250,-. Deelname aan module 1 is verplicht. Bij verhindering van module 1 wordt voorzien in een reader van € 75,–
Vroegboekkorting: Meld u nu aan en profiteer van de vroegboekkorting op de gehele leergang. Bij aanmelding voor 1-1-2015 betaalt u € 1.250,–

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor de leergang of een losse module? Dat kan via het aanmeldformulier. Heeft u vragen over de leergang? Neem dan contact op met l.spaans@caop.nl.

Wij streven naar minimaal 16 – maximaal 20 deelnemers per module en zullen bij de inrichting van de modules zoveel mogelijk rekening proberen te houden met kennisvragen van deelnemers. Wijzigingen in het programma voorbehouden.

(CAOP)