Het CAO-instrument: trends en actuele ontwikkelingen

Op donderdag 12 november organiseert de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen in samenwerking met het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging in De Burcht te Amsterdam een studiemiddag over het CAO-instrument. De bijeenkomst wordt voorafgegaan door een ledenvergadering van de NVA om 13.00 uur.

Programma
13.00 uur: NVA – algemene ledenvergadering.

14.00 uur: start seminar “Cao-instrument: trends en actuele ontwikkelingen”.
Met medewerking van:
o Marc van der Meer (introductie);
o Paul de Beer (gespreksleider);
o Peter van der Valk (eerste presentatie en publicatie van zijn studie voor het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging met een verkenning van de CAO-problematiek);
o Grietus Wiggers, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (bespreking van historische trends en actuele ontwikkelingen);
o Joba van den Berg-Jansen, Casus: de nieuwe bouw-CAO;
o Huub de Graaff, Casus:de nieuwe CAO in de architecten-branche.
Discussie.

16.45 uur: Borrel

Algemene informatie:
Locatie: De Burcht. Henri Polaklaan 9, 1018 CP, Amsterdam.
Toegang: Alleen toegang met een vooraanmelding! De toegang is voor NVA-leden en voor vrienden van De Burcht gratis. Voor niet-leden is de entree € 27,50. Voor studenten die geen lid zijn € 7,50. Deze bedragen kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL09 INGB 00015838 68 t.n.v. Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen te Den Haag.
Aanmelding voor dinsdag 10 november via seminar@nva-arbeidsverhoudingen.nl.
Inlichtingen: Voor nadere inlichtingen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met de coördinatoren van dit seminar: Paul de Beer (p.t.debeer@uva.nl) en Marc van der Meer (marc.vandermeer@uvt.nl).