Expertmeeting over combinatiebanen

Op woensdag 26 november 2014 van 13.00 tot 16.00 uur organiseren  de SER en het ministerie van SZW een bijeenkomst over combinatiebanen.
In de Prinsjesdagbrief van 2013 kondigde het kabinet een adviesaanvraag aan de SER aan over het onderwerp stapelbanen. Van stapelbanen, of liever gezegd combinatiebanen, wordt gesproken als een werknemer meerdere (parttime) banen combineert of het zelfstandig ondernemerschap combineert met een baan in loondienst. In 2012 combineerden 544.000 werknemers twee banen. Dit komt neer op ongeveer 8,5% van de werkzame beroepsbevolking.

De afgelopen tijd is de aandacht voor combinatiebanen toegenomen. De ene keer is de beeldvorming positief, bijvoorbeeld als een door gemeenten of UWV aangedragen oplossing om werkzoekenden de arbeidsmarkt op te helpen. Of als mogelijkheid om naast een baan ervaring op te doen als zelfstandige. De andere keer wordt het geassocieerd met kleine baantjes die een laag inkomen genereren zodat alleen het combineren van banen tot het bestaansminimum leidt. De vraag is hoe combinatiebanen moeten worden beoordeeld. Welke knelpunten leveren combinatiebanen op en welke kansen bieden de banen voor werkenden, werkgevers en de arbeidsmarkt als geheel? Het kabinet heeft nog geen afzonderlijk beleid op combinatiebanen ontwikkeld, maar wil wel graag weten of daaraan behoefte is.

Het ministerie van SZW en de SER organiseren daarom in voorbereiding op een eventuele adviesaanvraag een expertmeeting over combinatiebanen (en varianten daarop). Wat verstaan we onder het combineren van banen? Is het een bedreiging voor een goede werking van de arbeidsmarkt of een stimulans? Wat betekent dit voor het te voeren beleid? De uitkomsten van deze bijeenkomst kunnen als input dienen voor een adviesaanvraag aan de SER en kunnen worden benut in een eventueel adviestraject.

Tijdens de expertmeeting zullen er drie presentaties gehouden worden: vanuit sociologisch/arbeidspsychologisch perspectief, vanuit economisch perspectief en vanuit juridisch perspectief. Daarna komen ervaringsdeskundigen aan het woord. Zowel werknemers als werkgevers die met combinatiebanen te maken hebben, zullen vertellen welke problemen zijn ondervinden, maar ook welke kansen zij zien. De deelnemers zullen een actieve bijdrage leveren door middel van zogenaamde dialoogtafels. Aan deze tafels zullen de deelnemers in gesprek gaan over hun ervaringen en de thema’s waarvoor aandacht zou moeten komen in een advies of vervolgactiviteit.

Voor dit onderzoek is de SER nog op zoek naar mensen die een combinatiebaan hebben of hybride ondernemer zijn en hun ervaring willen delen. Mocht u interesse hebben dan kunt u e-mailen naar m.raab@ser.nl.