Bouw mee aan een sociaal Europa

De sociale dimensie van de EU staat de komende jaren hoog op de agenda. De Europa 2020 Strategie geeft invulling aan sociale ambities van de EU, bijvoorbeeld door te streven naar meer werkgelegenheid, minder werkloosheid en minder armoede.
In 2015 is halverwege de looptijd van Europa 2020. Hoogste tijd om daarover te debatteren. De Europese Commissie heeft daarom alle burgers uitgenodigd mee te denken over de toekomst van Europa.
Op 17 september 2014 is er een plenair debat waarin we de meest relevante vragen voor een sociaal Europa gaan beantwoorden. Onze gezamenlijke visie leggen we vast in een verslag en sturen deze op naar de Europese Commissie.
Het programma vindt u hier.