Wat biedt de wetenschap de medezeggenschap?

De SOMz, de Stichting Onderzoek Medezeggenschap organiseert 11 januari 2016 het congres ‘Wat biedt de wetenschap de medezeggenschap?’ De SOMz wil namelijk bevorderen dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaald worden naar en betekenis krijgen voor de praktijk van medezeggenschap in de ondernemingen en instellingen.
Vier professoren, te weten Jan Kees Looise (HRM), Martin Euwema (organisatie psycholoog), Frank Pot (arbeidssocioloog en sociale innovatie) en Leonard Verburg (sociaal recht) zullen spreken over de bijdragen vanuit hun vakgebied. Vervolgens gaan zij de dialoog aan met de zaal. Wat biedt dit voor de praktijk en waar vraagt de praktijk om? Wat kan de medezeggenschap hebben aan wetenschappelijke inzichten en onderzoek rond medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen? Voor aanwezigheid in de zaal worden vooral de ondersteuners van het OR-werk uitgenodigd, zoals OR-opleiders, -trainers, – adviseurs en juristen. Het congres is ook relevant voor belangenverenigingen van de medezeggenschap (BVMP, NVMz en MNO), vakbondsbestuurders en beleidsadviseurs medezeggenschap van organisaties.

Het congres vindt plaats op 11 januari 2016 van 13.00 tot 17.00 uur bij het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht, locatie Janskerhof 15 A in het centrum van Utrecht. De kosten voor deelname zijn € 45,- per persoon. Aanmelden kan via niko.manshanden@somz.nl.
Zie voor meer informatie www.somz.nl.

Pr0gramma:

12.30 uur: Aankomst, koffie/thee.

13.00 uur: Opening en inleiding
Opening door prof. dr. Jan Kees Looise, voorzitter Raad van Advies van de SOMz en emeritus hoogleraar Human Resource Management, Technische Universiteit Twente. Hij zal wijzen op onderzoek dat gewijd is aan de economische betekenis van medezeggenschap.

13.30 uur: De sociale- en arbeidspsychologie en medezeggenschap
Prof. dr. Martin Euwema, hoogleraar organisatie-psychologie KU Leuven. Wat kan de sociale en organisatie-psychologie van de laatste decennia de medezeggenschap aan praktische kennis aanreiken?  

14.15 uur: Het sociaal recht en medezeggenschap
Prof. mr. Leonard Verburg, hoogleraar sociaal recht Radboud Universiteit Nijmegen, gaat in op wat de laatste jaren het sociaal recht voor de medezeggenschap heeft betekend.

15.00 uur: Pauze

15.15 uur: De arbeidssociologie en medezeggenschap
Prof. dr. Frank Pot, arbeidssocioloog, voormalig directeur TNO Arbeid en emeritus hoogleraar sociale innovatie Nijmegen School of Management van de Radboud Universiteit Nijmegen gaat in op de bijdrage van de arbeidssociologie voor de medezeggenschap.

16.00 uur: Debat met de zaal
In het afsluitende debat staat de vraag centraal wat de gezamenlijke meerwaarde is van de wetenschap voor de medezeggenschap. De opening van de brug naar de praktijk zal gedaan worden door dr. Jan Ekke Wigboldus, gepromoveerd OR-opleider en adviseur.

17.00 uur: Afsluiting, borrel.