Beloningsverschillen publieke sector en markt

Op 19 mei vindt van 15.00 uur tot 17.00 uur het seminar ‘Beloningsverschillen publieke sector en markt’ plaats bij het CAOP in Den Haag. Het seminar wordt georganiseerd door de Nederlandse vereniging van Arbeidsverhoudingen (NvA) in samenwerking met het CAOP.

Verwachte sprekers:

  • prof dr Paul de Beer (AIAS/UVA)
  • prof dr Frank Cörvers (Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt/ReflecT/ Tilburg Law School/ CAOP & ROA Maastricht University)
  • prof. dr J.Uijlenbroek (Albeda Leerstoel Universiteit Leiden/CAOP)

Paul de Beer en Frank Cörvers presenteren hun trendanalyse, waarna Jaap Uijlenbroek als eerste referent optreedt. De discussie wordt geleid door Marc van der Meer, voorzitter van de NvA en Frank Cörvers. Beiden zijn ook bekleder van de Bijzondere Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van het CAOP/ Tilburg University/Instituut ReflecT.
Aanmelden voor het seminar kan via de aanmeldpagina.

Toelichting:

De loonvorming is een belangrijk onderwerp in de arbeidsverhoudingen.
Paul de Beer heeft onlangs voor de Nederlandse Vereniging van Staatshuishoudkunde een gedegen analyse gemaakt van de continuïteit en veranderingen in de loonvorming over de periode sinds het Akkoord van Wassenaar uit 1982. De conclusie daarvan is dat er enkele structurele kenmerken zijn in het Nederlandse overlegmodel die zich in de loonvorming steeds manifesteren. De laatste dertig jaar is er derhalve meer sprake van continuïteit dan van verandering.
Frank Cörvers heeft dit beeld sterk genuanceerd, door te wijzen op de grote verschillen tussen de marktsector en de publieke sector. Niet alleen de lerarensalarissen (lees zijn oratie van 6 juni 2014), maar ook de loonontwikkeling van (semi-)ambtenaren en andere overheidsfunctionarissen blijft sterk achter bij die in de marktsector (zie zijn bijdrage ‘De ambtenaar maakt het verschil’ in de publicatie ‘CAOP – Alles voor het publiek domein’).
Jaap Uijlenbroek heeft zijn oratie van 13 februari 2015 ‘Arbeidsverhoudingen aan het werk’, gewezen op de relatie tussen grootschaligheid en kleinschaligheid in de arbeidsverhoudingen. Macrotrends zoals individualisering en flexibilisering werken op decentraal niveau door, afhankelijk van de opstelling van de sociale partners, organisaties van werkgevers en werknemers. Dat is een specifiek punt van aandacht als we bijvoorbeeld de ontwikkeling van de cao Rijk willen begrijpen, waar al vier jaar geen akkoord is bereikt.

Algemene informatie:

  • Locatie: CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag.
  • Toegang: Alleen toegang met een vooraanmelding! De toegang is voor NVA-leden en CAOP-relaties gratis. Voor niet-leden is de entree €27,50. Voor studenten die geen lid zijn €7,50. Deze bedragen kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL09 INGB 0001 5838 68 t.n.v. Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen te Den Haag.
  • Aanmelding uiterlijk vrijdag 15 mei via de aanmeldpagina
  • Inlichtingen: Bij de secretaris Leerstoelen CAOP: Loes Spaans, spaans@caop.nl. Nadere informatie ook bij: http://www.platformarbeidsverhoudingen.nl. Hier worden de achtergrondstudies gepubliceerd. Indien u suggesties heeft, kunt u die daar ook plaatsen.