De arbeidsverhoudingen op de politieke agenda

In het kader van de Tweede Kamer verkiezingen organiseert het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging (WB), de Burcht in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) op 1 februari 2017 een bijeenkomst over de toekomstige arbeidsverhoudingen in Nederland. In deze bijeenkomst worden politici van VVD, D66, PvdA en SP bevraagd door wetenschappers en vakbondsmensen over hun visie op de arbeidsverhoudingen in de komende jaren.

De volgende vier thema’s komen aan bod:

  • Flexibele arbeid: op welke wijze kan de kloof tussen vaste en flexibele arbeid worden overbrugd?
  • ZZP: naar een verplichte collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte?
  • De cao: wat moet wel en niet geregeld worden in de cao, wat is de positie van de cao en de algemeen verbindend verklaring?
  • Sociaal akkoord: is het wenselijk dat er wederom een sociaal akkoord wordt gesloten en wat zou de inhoud daarvan moeten zijn?

Opzet bijeenkomst
De bijeenkomst zal worden ingeleid door Paul de Beer. Hij zal een globaal overzicht geven van de huidige arbeidsverhoudingen in Nederland. Daarna komen de vier thema’s aan bod. De politici van de vier partijen zullen over elk thema eerst bevraagd worden door een wetenschapper of een vakbondsbestuurder. Daarna gaan de aanwezigen in gesprek met de politici.

Programma
14.30    Opening en inleiding door Paul de Beer: de huidige arbeidsverhoudingen in Nederland.
14.45    Gespreksronde 1 : Terugdringing van flexibele arbeid?
15.15    Gespreksronde 2: Collectieve verzekering voor ZZP?
15.45    Pauze
16.00    Gespreksronde 3: De toekomst van de cao
16.30    Gespreksronde 4: Op weg naar een nieuw sociaal akkoord?
17.00    Hapje en drankje.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via bijeenkomst@deburcht.org . Doe dit zo snel mogelijk, in ieder geval voor 16 januari a.s.
Op de website van de Burcht (www.deburcht.nl) en de NVA (http://www.nva-arbeidsverhoudingen.nl/) staat medio januari de definitieve sprekerslijst.