Redactie

Zeggenschap komt tot stand door samenwerking tussen hoofdredactie en redactie. De redactie bestaat uit mensen die werkzaam zijn binnen het gebied van de arbeidsverhoudingen en fungeert als adviesorgaan, maar is niet aansprakelijk voor de inhoud.

 

Hoofdredactie

Aldo Dikker
Freelance journalist en sinds 1991 verbonden aan Zeggenschap. Schrijft ook voor andere tijdschriften over arbeidsverhoudingen.

 

Redactie

Geert de Bruin
werkt bij werkgeversvereniging AWVN, houdt zich met brede terrein van arbeidsverhoudingen bezig.

Robin Colard
voorheen werkzaam bij de FNV, daarna de advieswereld ingegaan. Nu mede-eigenaar van adviesbureau Linxx.

Jan Cremers
onder meer oud-directeur van GBIO en europarlementariër PvdA. Tegenwoordig onderzoeker bij Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies aan de UvA  en Department of Social Law and Social Policy bij de Universiteit Tilburg.

Michel Donners
werkt bij CNV Vakmensen en is mede-eigenaar van adviesbureau A-Advies. Was één van de kwartiermakers die plan heeft gemaakt voor vernieuwing FNV.

Annette de Groot
is manager van de beleidsadviesgroep bij de FNV. De groep bestaat uit diverse kennisteams, zoals arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt & onderwijs, sociale zekerheid, diversiteit, medezeggenschap, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden.

Jaap Jongejan
lange tijd voorzitter geweest van CNV Vakmensen, nu algemeen directeur van OR-scholingsinstituut SBI Formaat.

Jan Kouwenberg
is econoom en werkt als beleidsadviseur sociaaleconomisch beleid bij FNV.

Els Sol
werkt bij Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies en Hugo Sinzheimer Instituut aan UvA, houdt zich onder meer met sociale zekerheid en reïntegratie bezig.