NIEUWS

Offshoring bij 10% grote bedrijven

Vanwege lagere loonkosten heeft 10% van de bedrijven tussen 2009 en 2011 activiteiten naar het buitenland verplaatst. Dat komt neer op 18.000 banen, zo heeft het CBS berekend. Met name administratieve diensten en ICT zijn verplaatst. Bedrijven die activiteiten verplaatsen kiezen vaak een bestemming in Europa. De oude EU-lidstaten zijn het populairst (42%), gevolgd door de nieuwe EU-lidstaten (25%). Buiten Europa is India de meest voorkomende...

Crisis heeft geen effect op variabel belonen

Hoewel we midden in de economische crisis zitten en het maatschappelijke debat over beloningen weer in volle hevigheid is losgebarsten na de publicatie in de Volkskrant dat de beloning van topbestuurders weer is gestegen, wordt er nog volop variabel beloond. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN naar aanleiding van het onderzoek ‘Variabele beloning in tijden van crisis’. Bijna een derde (31%) van...

Aantal OR-trainingen loopt fors terug

Ondernemingsraden gaan veel minder op scholing dan voorgaande jaren, meldt Praktijkblad Ondernemingsraad. Hans Hubregtse van FNV Bondgenoten spreekt zelfs over een terugval van 30 tot 40%. Volgens hem ligt de oorzaak niet alleen bij de crisis, maar vooral bij werkgevers. ‘Ongeveer de helft van de OR’en heeft problemen met de bestuurder over de scholingsvraag. Soms doen werkgevers zo moeilijk dat de OR...

Opgaan Abvakabo in nieuwe koepel in gevaar

De deelname van Abvakabo aan de nieuwe koepel is in gevaar, zo menen enkele leden van de bondsraad. Zij hebben de jaarrekening eens kritisch bekeken en constateren dat Abvakabo bij lange na niet voldoet aan de financiële voorwaarden om op te gaan in de koepel. Afgesproken is dat deelnemende bonden een vermogen dienen te bezitten van 150% van de omzet....

Hoger toptarief belasting levert niets op

‘Laat de rijken de crisis betalen’, is een gevleugelde uitdrukking. Maar zo eenvoudig gaat dat niet. Verhoging van het toptarief van in inkomstenbelasting levert juist minder op, zo heeft het Centraal Planbureau (CPB) berekend. Volgens het CPB brengt een toptarief van 49% het meest op. ‘Verhoging van het huidige toptarief van 52% levert waarschijnlijk niet meer, maar juist minder belastingopbrengst op....

Bondsbestuur Abvakabo haalt bakzeil in bondsraad

Het blijft rommelen binnen Abvakabo FNV. Het bondsbestuur vindt dat iedereen die namens de bond opereert het beleid van de bond moet uitdragen. Zoals bekend heeft bondsvoorzitter Corrie van Brenk in Zeggenschap gezegd dat OR-leden die namens Abvakabo in de OR zitten het beleid van de bond dienen uit te dragen.* De bond gaat echter nog een stap verder met het...

Personeel Abvakabo pikt het niet langer

De spanningen binnen Abvakabo bereiken langzaam een hoogtepunt. Veel medewerkers hebben het idee dat het bondsbestuur een waar schrikbewind voert en voelen zich geïntimideerd. Eind augustus is de boel geëscaleerd. Een vakbondsbestuurder had op de interne sociale media van Abvakabo kritiek geuit op het beleid van de bond. Dat schoot de leiding van de bond in het verkeerde keelgat, waarop...