Werkgevers bezuinigen op OR-scholing door crisis

budgetscholing

Werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland erkennen dat de scholing voor ondernemingsraden terugloopt. Dat wil echter niet zeggen dat werkgevers minder belang hechten aan medezeggenschap, maar het is nu eenmaal crisis. ‘Het punt is dat het totale scholingsbudget voor werknemers onder druk staat als gevolg van de crisis. Er wordt nadrukkelijker gekeken naar effectiviteit en efficiëntie van scholing’, aldus de ondernemingsorganisaties. Volgens hen moeten werkgevers de tering naar de nering zetten en kijken ze kritisch naar hun scholingsuitgaven. In plaats heisessies van enkele dagen wordt bijvoorbeeld gekozen voor een in house-training van een halve dag.

Consolidatieslag
Critici vragen zich echter af of de scholingsuitgaven zullen stijgen als het economisch weer beter gaat. Volgens hen was het beknibbelen op scholing een vooropgezet plan. Na afschaffen van het GBIO is de subsidie voor scholing weggevallen. Daardoor lijkt scholing opeens een stuk duurder geworden. Van tevoren werd daarom al gevreesd voor het instorten van de scholingsmarkt. Die vrees blijkt nu terecht. Veel scholingsinstituten verkeren in zwaar weer. FNV Formaat is al ingetrokken bij SBI, en de verwachting is dat dit de voorbode zal zijn van een grote consolidatieslag binnen de scholingswereld.