Helft van werkend Nederland wil dit jaar nieuwe baan

Meer dan de helft van Nederlandse werknemers wil graag dit jaar een nieuwe baan (52,7%). Dat blijkt uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, een rapport dat inzicht geeft in de loonontwikkeling en arbeidsmarkt in Nederland op basis van 260.000 respondenten. In de sector horeca & toerisme willen de meeste werknemers dit jaar een nieuwe baan vinden (68%). De sector wordt gevolgd door transport & logistiek (57%) en de IT & telecom (56%). Die laatste sector is daarbij een opvallende stijger, het percentage steeg maar liefst 17 punten ten opzichte van 2013. Daarmee is IT & telecom de grootste stijger van alle sectoren. Volgens directeur Paulien Osse van de Loonwijzer hangt dit direct samen met de loonontwikkeling in de sector. ‘De Wage Index wees eerder al uit dat werknemers in de IT & telecom minder zijn gaan verdienen. Het is dan ook niet gek dat werknemers in die sector sneller op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging.’
In de agrarische sector zijn werknemers het minst gebrand om elders aan de slag te gaan: slechts 40% van de werknemers wil in 2015 ergens anders werken, een daling van 10% ten opzichte van 2013.

Minder ontslag
Hoewel meer werknemers op zoek zijn naar ander werk, verwachten minder werknemers ontslagen te worden. In 2013 verwachtten 17% van de werknemers een ontslag, dit percentage daalde in 2014 naar 14%. De minste ontslagen worden in de agrarische sector verwacht, slechts 3% van de werknemers verwacht zijn baan kwijt te raken. In de gezondheidszorg zijn werknemers het minst zeker van de toekomst van hun baan, 28% houdt rekening met een ontslag.

Baantevredenheid neemt toe
In vrijwel alle sectoren is de baantevredenheid in 2014 licht toegenomen. Alleen in de gezondheidszorg is dit gelijk gebleven. De grootste baantevredenheid heerst in de agrarische sector (71%), gevolgd door de juridische en marketing & communicatie sector (70%). Deze sectoren lieten ten opzichte van vorig jaar dan ook de grootste stijging zien van respectievelijk 10 en 7%. Daarnaast liet ook de bouw & techniek sector een forse stijging zien van 7%. In de sector horeca & toerisme zijn de minste medewerkers tevreden (55%).