Nieuwe website over medezeggenschap en toezicht

Op 28 november is de website www.or-en-commissaris.nl gelanceerd door SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Deze nieuwe website is een gezamenlijk initiatief van Nationaal Register en Stichting à Propos (erfgoed van de eerder dit jaar overleden Ieke van den Burg). De website moet dienen als verzamelplaats van informatie over medezeggenschap en toezicht om de band tussen OR en commissarissen te verstevigen. Met het realiseren van de website is een belangrijk doel van Ieke van den Burg en de Stichting à Propos gerealiseerd.

Initiatief
Op initiatief van het Nationaal Register is in 2013 gestart met het voeren van overleg met vakcentrales, medezeggenschap experts en trainingsinstituten over het thema ‘Governance en Medezeggenschap’. Dit overleg mondde vervolgens dit jaar uit in nadere verdiepingsbijeenkomsten met het FNV, CNV, het overleg van OR’en in multinationale ondernemingen (MNO Platform) en de SER.
Nu gaat Nationaal Register samen met de SER en een aantal partners verder om de ondernemingsraden meer gestructureerd op de hoogte te brengen van hun rechten en vooral ook van hun strategische positie. Belangrijk doel in dit project is grotere bekendheid te creëren van het voordrachtsrecht vanuit de OR en over de benoeming van voordrachtscommissarissen.

Hoger op agenda
Naast de nieuwe website zal samen met alliantiepartners worden gestreefd het thema medezeggenschap en toezicht hoger op de agenda te krijgen bij ondernemingsraden en vakbonden, bij raden van bestuur en raden van commissarissen/raden van toezicht.