Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem

standaard_verzuim

Zieke werknemers worden niet serieus genomen en hun privacy wordt op grote schaal geschonden. Zowel verzuimbureaus, arboartsen als werkgevers schuwen niet om de wet- en regelgeving met voeten te treden. Dit blijkt uit het vandaag verschenen rapport ‘Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem’ waarin de resultaten staan van het FNV-meldpunt Verzuimbegeleiding.

In totaal hebben 6.161 werknemers hun ervaringen gedeeld op het Meldpunt Verzuimbegeleiding. Bij maar liefst 73% heeft de contactpersoon van het verzuimbegeleidingsbedrijf naar medische informatie gevraagd. Daarnaast heeft de casemanager in 39% van de gevallen medisch advies gegeven over ziekte en herstel.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt op nog meer fronten geschonden. Zo geeft ruim een vijfde van de respondenten aan dat de casemanager niet vertrouwelijk met zijn gegevens is omgegaan. En nog eens 52% twijfelt hierover.

Een andere misstand die boven water komt, betreft (de rol van) de bedrijfsarts/arboarts. Ondanks de wettelijke verplichting is er vaak geen toegang tot de arboarts en wordt diens onafhankelijkheid door 41% van de respondenten in twijfel getrokken.
(FNV Bondgenoten)