Er is in 2015 niet veel dagen gestaakt

Hoewel er in 2015 meer stakingen waren dan in de negen jaar daarvoor, lag het aantal verloren arbeidsdagen een stuk lager, zo blijkt uit cijfers van het CBS.
In totaal waren er 27 stakingen, dat is iets hoger dan in 2014 (25) en 2013 (24). Het hoogste aantal geschillen sinds 1993 werd gemeten in 2006, toen er 31 keer gestaakt werd. Veel stakingen wil echter niet zeggen dat er ook veel arbeidsdagen verloren zijn gegaan. Dat valt in 2015 met 48.000 namelijk reuze mee. De afgelopen 22 jaar waren er zeven jaar waarin meer dagen  gestaakt werd. In bijvoorbeeld 2012 gingen er 219.000 arbeidsdagen verloren (verdeeld over 18 stakingen). Maar dat valt nog in het niet bij 1995, toen er maar liefst 692.000 dagen is gestaakt (verdeeld over 14 geschillen).

Aantal stakers valt mee
De langste werkonderbreking in 2015 was die bij de politie. De meeste arbeidsdagen gingen verloren in de industrie, te weten 40.000. In diezelfde sector staakten ook de meeste werknemers (21.000). Dat is de helft van het totaal aantal stakers in 2015. Sinds 1993 waren er zes jaren meer stakers actief. Het hoogste aantal stakers is gemeten in 2004, toen 104.000 werknemers het werk neerlegden. Goede tweede is 2012 met 90.000 stakers.

Weinig stakingen om loon
Ruim 80% procent van de stakingen is uitgeroepen door de vakbonden. In 70% van de gevallen waren die ook betrokken bij de onderhandelingen om het conflict op te lossen. Een op de drie stakingen was om een CAO-conflict, slechts bij 15% ging het uitsluitend om een loonkwestie. Bij ruim de helft van de werkonderbrekingen werd niet niet gestaakt om arbeidsvoorwaarden, maar was de reden bijvoorbeeld een verandering in het takenpakket, verplaatsing van werknemers of ontslagdreiging.