Aantal vakbondsleden blijft teruglopen

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is het aantal vakbondsleden in Nederland gedaald. Eind maart 2015 waren 1,7 miljoen mensen aangesloten bij een bond, 55.000 minder dan een jaar daarvoor. Dit is het laagste aantal sinds 1991, blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Samenstelling ledenbestand
Wel is er een verschuiving opgetreden in de verhouding tussen mannen en vrouwen die lid zijn. In 1991 was 19% van de 1,7 miljoen vakbondsleden vrouw. In 2015 was dat 37% op nagenoeg een zelfde totaal. Naar verhouding verdwenen er het afgelopen jaar meer mannen dan vrouwen uit de ledenadministraties.
Als het gaat om leeftijd, was de afname het grootst bij de 25- tot 45-jarigen, namelijk 32.000 ten opzichte van 2014. In de groep van 45 tot 65 jaar nam het aantal leden af met 25.000. Het aantal jongeren (tot 25 jaar) en ouderen (vanaf 65) bleef nagenoeg gelijk. Bij de 65-plussers was er zelfs een lichte stijging van 2.000 leden.

FNV verliest
Van de drie vakcentrales die Nederland kent, leed alleen de grootste, de FNV, een fors ledenverlies. De FNV telt in 2015 1,068 miljoen leden, 64.000 minder dan in 2014. Het ledental van het CNV steeg met 2.000 naar 289.000. Vakcentrale VCP (voorheen MHP) groeide van 54.000 naar 103.000, vooral door de toetreding van enkele bonden die voorheen niet waren aangesloten. Dat is terug te zien in de cijfers van de overige (niet-aangesloten) vakverenigingen, waar het aantal leden navenant daalde van 289.000 naar 247.000.

Cijfers kloppen niet
In een reactie op het CBS laat de FNV weten dat de cijfers niet kloppen. Het ledenverlies bedraagt niet 64.000, maar slechts 25.742. Volgens eigen telling heeft de FNV momenteel 1,106 miljoen leden. Dat zijn er bijna 50.000 meer dan het CBS aangeeft. ‘Waar het grote verschil in de cijfers tussen CBS en FNV vandaan komt, wordt op dit moment uitgezocht’, aldus de FNV.
Het CBS heeft inmiddels toegegeven een fout te hebben gemaakt en zal binnenkort met de juiste cijfers komen.