Vakbondsbestuurders Abvakabo vullen eigen zakken

vakbondsbestuurder

Vakbondsbestuurders bij Abvakabo FNV verdienen een aardig centje bij. De bedragen die ze krijgen voor het bijwonen van vergaderingen van allerlei commissies en besturen, de zogenaamde vacatiegelden, dragen ze niet af aan de bond, maar steken ze in eigen zak. Ook ontvangen ze geld van adviesbureaus om hen aan klussen te helpen. Dat beweert Lex Veldhuizen in het vandaag verschenen nummer van Zeggenschap.

Veldhuizen, die tot aan zijn pensioen 32 jaar bij de bond heeft gewerkt, baseert zich op een rapport uit 2010 van Eric Janssen. Deze externe onderzoeker is aangesteld omdat er sterke aanwijzingen waren dat sommige vakbondsbestuurders, vooral in de regio Limburg, flink over de schreef gingen. Met name tegen één bestuurder waren er legio bewijzen. Janssen schreef een lijvig rapport en constateerde dat deze praktijken veel meer voorkomen en schat in dat de bond daardoor 2 tot 4 miljoen euro misloopt.

Doofpot
Volgens Veldhuizen is er helemaal niets met het rapport gedaan. Integendeel, het dagelijks bestuur van de bond heeft er alles aan gedaan de zaak in de doofpot te stoppen. ‘De betreffende vakbondsbestuurder is nog altijd actief. En hoewel hij na een reorganisatie in 2012 van zijn pakket werd gehaald, bleef hij vreemd genoeg wel enkele taken behouden uit zijn vorige functie. Het heeft er alle schijn van dat hem de hand boven het hoofd wordt gehouden, omdat men vreest dat de beerput alsnog opengaat wanneer hij wordt aangepakt.
Op de begroting van Abvakabo voor dit jaar staat bij het innen van vacatiegelden de teller nog altijd op slechts 610.000 euro. Dat betekent dat er niets gebeurd is naar aanleiding van het rapport van Janssen, die immers berekende de bond zeker recht zou hebben op minimaal 2,5 miljoen’, aldus Veldhuizen.

(lees het complete artikel inclusief reactie Abvakabo in het maartnummer)