Vakbonden: werkgevers saboteren internationaal stakingsrecht

staking

De vakbonden zijn boos op de internationale werkgevers, inclusief VNO-NCW, die volgens hen afwillen van afspraken over internationale bescherming van het stakingsrecht. Op de sluitingsdag van de Internationale ArbeidsOrganisatie (ILO) in Genève weigerden werkgevers om regeringen die het internationaal stakingsrecht schenden, zoals Cambodja, hier samen met de vakbonden op aan te spreken. Daar zijn onlangs vijf werknemers uit de kledingindustrie gedood, toen zij staakten voor meer salaris. In Cambodja hebben werknemers niet het recht om te staken. Vakbonden in Cambodja beroepen zich daarom op internationale ILO-verdragen, waarin staat dat zij dit recht wel hebben.

Internationaal Gerechtshof
FNV, CNV en VCP steken hun verontwaardiging niet onder stoelen of banken. ‘Werkgevers nemen hun verantwoordelijkheid niet. Mensen die in hun eigen land geen recht hebben om tegen vaak barre omstandigheden in opstand te komen en te staken, zoals de werknemers in de kledingindustrie in Cambodja, zijn de dupe. Als werkgevers de bestaande afspraken blijven saboteren, dan zou het ILO-bestuur de zaak kunnen voorleggen aan het internationaal Gerechtshof in Den Haag’, aldus vice-voorzitter van de FNV Catelene Passchier, die onlangs in het bestuur van de ILO is gekozen.
CNV-voorzitter Maurice Limmen: ‘Internationaal toezicht op het stakingsrecht is van groot belang voor werknemers. Zeker voor werknemers uit landen waar dit in de nationale wetgeving niet goed is geregeld. Nog steeds worden werknemers opgesloten of zelfs vermoord als ze opkomen voor hun werknemersrechten. Juist daarom is het belangrijk dat de ILO op dit vlak alle steun krijgt uit Nederland, niet alleen van vakbonden en de overheid maar zeker ook van werkgevers.’
‘De vrijheid van organisatie en het recht op staken zijn essentieel onderdeel van vrije arbeidsverhoudingen. Zo’n essentieel recht kun je niet internationaal onthouden aan werknemers die het het meest nodig hebben’, aldus Nic van Holstein, bestuurder van de Vakcentrale voor Professionals.