Steun voor Amerikaanse bonden neemt iets toe

aflcio

Een kleine meerderheid van de Amerikanen (54%) vindt het goed dat er vakbonden zijn, zo blijkt uit gegevens die onderzoeksbureau Gallup heeft gepubliceerd. Dat is een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar, en van 6% ten opzichte van 2009, het eerste jaar van de regering Obama, toen de steun voor bonden met 48% op een dieptepunt was.

De steun voor bonden is sinds 1936, toen Gallup dit onderzoek voor het eerst deed, geleidelijk aan teruggelopen. In de jaren ’50 kende de vakbondssteun een piek met 75%. Omgekeerd is het percentage Amerikanen dat bonden afkeurt in die jaren ongeveer verdubbeld van 20 naar 40.

De Amerikanen hebben weinig vertrouwen in de toekomst van de vakbeweging: 52% denkt dat de bonden in de toekomst zwakker zullen worden. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2002, toen 36% daar zo over dacht. Slechts 21% denkt dat bonden sterker zullen worden. Dat percentage is vrij stabiel: in 2002 was 23% die mening toegdaan.

Het lijkt erop dat de invloed van de bonden sinds het aantreden van Obama is toegenomen, en dat een toenemend aantal Amerikanen die invloed nu te groot vindt. Er zijn namelijk meer Amerikanen die willen dat de bonden minder invloed krijgen dan dat er Amerikanen zijn die meer invloed willen. In 2013 bepleit 33% van de respondenten meer invloed, terwijl 38% juist minder invloed wil. Een kwart vindt de invloed nu precies goed. Dat is een opvallend verschil met de laatste termijn van regering-Bush (2005-2009), toen er meer Amerikanen waren die een grotere invloed wilden dan dat er Amerikanen waren die minder invloed bepleitten.

(Gallup)