‘De stakende zzp’er’ wint scriptieprijs

Diewertje van Kesteren van de Vrije Universiteit, Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft met haar scriptie ‘ De stakende zzp-er’ scriptieprijs van de vakbeweging gewonnen. Zij kreeg de prijs uitgereikt door FNV-voorzitter Han Busker tijdens de wetenschapsmiddag van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, De Burcht.

Aangename verrassing
Van Kesteren behandelt een voor de vakbeweging relatief nieuw en belangrijk vraagstuk: namelijk de mogelijkheden en belemmeringen van zzp’ers om zich te organiseren voor verbetering van hun omstandigheden.  De scriptie is een bijdrage aan de discussie over de mogelijkheden voor collectieve actie en het maken van collectieve afspraken door en voor zzp’ers in het algemeen. De jury vond het een aangename verrassing dat Van Kesteren op basis van feiten en argumenten durft te stellen dat een uitspraak van een Nederlandse (lagere) rechter onjuist is. ‘Dat getuigt van een gezonde kritische instelling, die nodig is om nieuwe jurisprudentie te laten ontstaan’, aldus Busker tijdens de uitreiking.

Studenten stimuleren
De scriptieprijs is een prijs ter bekroning van een (afstudeer)scriptie of afstudeerwerkstuk over een onderwerp dat betrekking heeft op het werkgebied of de rol van de vakbeweging. Busker: ‘Wij willen met deze prijs studenten stimuleren om oplossingen te vinden voor allerlei complexe maatschappelijke vraagstukken waarvoor de vakbeweging  staat zoals flexibilisering, vergroting van de ongelijkheid, langdurige werkloosheid en ongezonde en onveilige werkomstandigheden. Ik ben verheugd over de bijdragen van de 15 deelnemers. Met deze prijs vergroten wij ook de bekendheid van ons werk onder jongeren.’