SER: Werknemers meer betrekken bij CAO

cao

Er is op dit moment voldoende draagvlak voor het CAO-stelsel. Wel is het nodig dat CAO-partijen blijven werken aan een breed draagvlak, vooral door werknemers meer te betrekken bij het tot stand komen van een CAO. Dat staat in een vandaag verschenen ontwerpadvies van de SER, dat op vrijdag 23 augustus behandeld zal worden.

Ongeveer 80% van de Nederlandse werknemers valt onder een CAO. Uit onderzoek blijkt dat werknemers, maar ook werkgevers, CAO-afspraken positief beoordelen. Daarbij is er nauwelijks verschil in waardering tussen de leden (van werkgeversorganisaties en vakbonden die de CAO afsluiten) en de niet-leden.

Wel bestaat er zorg over de samenhang tussen de organisatiegraad van werknemers en het draagvlak van de CAO. Nu is ongeveer 20% van de werknemers lid van een vakbond. Daarbij speelt een rol dat in Nederland werknemers die geen lid zijn van een vakbond toch kunnen profiteren van de CAO.

Het meer betrekken van werknemers bij het CAO-overleg kan een lage organisatiegraad compenseren en de legitimiteit van de vakbonden in het CAO-overleg versterken. De SER constateert dat CAO-partijen inmiddels initiatieven hebben genomen om ook niet-leden bij het CAO-overleg te betrekken en roept op hiermee door te gaan en het proces waar nodig te intensiveren.

De SER laat zich ook uit over de opkomst van zzp’ers. Als ondernemers vallen zij in beginsel niet onder de CAO en dit is van invloed op de betekenis van de CAO in de desbetreffende sector. De raad zegt dat het aan CAO-partijen is om op nieuwe ontwikkelingen een antwoord formuleren en zo het draagvlak voor de CAO te versterken. Een mogelijkheid is om zzp’ers te laten deelnemen aan opleidingen die via een CAO zijn geregeld.