SER-onderzoek scholing OR’en deugt niet

Eind juli meldde de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER met veel bombarie dat de scholing van ondernemingsraden veel minder terug was gelopen dan verwacht. Het onderzoek waar deze conclusie op gebaseerd is, blijkt echter niet te deugen.Volgens het rapport ‘Ontwikkelingen gebruik OR-scholingsfaciliteiten’ van de CBM daalde het gemiddeld aantal dagdelen dat OR’en een cursus volgde ten opzichte van 2012 met zo’n 6%. Wel liep de scholing bij de erkende scholingsinstituten met 40% terug. Het CBM concludeert hieruit dat OR’en naar alternatieve vormen van scholing op zoek zijn gegaan.

Kritiek
Vanuit wetenschappelijke hoek kwam er veel kritiek op betrouwbaarheid van de cijfers in het rapport. Hoogleraar methodenleer Bert Felling van de Radboud Universiteit Nijmegen dook in het onderzoek en liet er geen spaan van heel. Volgens hem is de enquête waar de cijfers op gebaseerd zijn niet representatief. ‘Dit impliceert dat de gerapporteerde bevindingen uit de analyse van dit gegevensbestand geen geldig en betrouwbaar beeld geven van de werkelijke scholingsdeelname van de OR’en in de populatie’, schrijft Felling.
Niko Manshanden, beleidsadviseur medezeggenschap van FNV Bouw, verzamelde alle kritiekpunten en zette ze op een rijtje. Als het onderzoek goed zou zijn gedaan, lijkt de teruggang in scholing van ondernemingsraden eerder rond de 30% te liggen dan de 6,5% waar het CBM op uitkomt.

Nieuw onderzoek
De kritiek heeft inmiddels ook de SER bereikt. Die noemt het eigen onderzoek nu nog slechts een peiling. Afgesproken is dat er in 2015 opnieuw onderzocht gaat worden hoe het met de scholing van ondernemingsraden gaat nadat de subsidie is weggevallen door de afschaffing van het GBIO. Felling heeft zijn diensten aangeboden om ervoor te zorgen dat het dit keer wel methodologisch verantwoord gebeurt.