OR te zwak om over CAO te onderhandelen

standaard_onderhandelen

Werknemers in de sector Metalektro – grootmetaal – vinden dat hun belangen het beste worden behartigd als de CAO tot stand komt door onderhandelingen tussen werkgevers en onafhankelijke vakbonden. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK en FNV Metaal onder 5.000 werknemers in de Metalektro. Maar liefst 71% van alle werknemers geeft hier de voorkeur aan, terwijl maar 11% meent dat de ondernemingsraad de CAO beter kan afspreken en 8% de arbeidsvoorwaarden liever individueel met de werkgever wil regelen.

Positie OR kwetsbaar
De positie van de ondernemingsraden is volgens de meeste werknemers te kwetsbaar om de rol van vakbonden over te nemen. Slechts 15% van de werknemers denkt dat de positie van de OR zo sterk is, dat de werkgever daar niet omheen kan, 22% zegt dat er geen ondernemingsraad is, 4% weet niet of er een is en 10% vindt dat de ondernemingsraad niet goed functioneert. De grootste groep (49%) vindt dat de ondernemingsraad van goede wil is, maar niet op kan tegen de dominantie van de werkgever in belangrijke zaken. De leden van ondernemingsraden zelf denken daar praktisch hetzelfde over als de overige werknemers.
(FNV Bondgenoten)