OR moet draagvlak hebben

 

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) vindt het belangrijk dat mensen die zich kandidaat willen stellen voor de ondernemingsraad draagvlak hebben in de onderneming. Ze moeten dit organiseren, zo schrijft de CBM in een brief aan minister Asscher van SZW.

Handtekeningen
Aanleiding is het schrappen van het handtekeningenvereiste uit de Wet op de ondernemingsraden. Deze eis gold voor de zogeheten vrije kandidaten die niet via een vakbond kandidaat worden gesteld. Vrije kandidaten moesten handtekeningen van collega’s verzamelen die hun kandidatuur ondersteunen. De minister vroeg de CBM hoe OR-kandidaten in de nieuwe situatie zich kunnen verzekeren van draagvlak.

Maatwerk
De CBM onderstreept het belang van draagvlak. Zonder draagvlak kan een OR niet goed functioneren. Ook de bestuurder heeft baat bij een OR die draagvlak heeft in de organisatie. Draagvlak organiseren blijft daarom nodig. Maar de manier waarop is een kwestie van maatwerk, aldus de CBM. Dat wordt niet landelijk voorgeschreven, maar overgelaten aan de ondernemingen. Het is aan de bestuurder en de OR om dit uit te werken. Wanneer de bestuurder met de OR afspraken maakt over het realiseren van draagvlak, kunnen deze worden opgenomen in het eigen OR-reglement. De afspraken mogen uiteraard niet in strijd zijn met de wet. Er zijn verschillende varianten denkbaar, zoals een op schrift uitgesproken steun van collega’s of een schriftelijke voordracht door collega’s. Het is vooral belangrijk om OR-kandidaten ervan te overtuigen dat ze draagvlak moeten organiseren.