Opgaan Abvakabo in nieuwe koepel in gevaar

De deelname van Abvakabo aan de nieuwe koepel is in gevaar, zo menen enkele leden van de bondsraad. Zij hebben de jaarrekening eens kritisch bekeken en constateren dat Abvakabo bij lange na niet voldoet aan de financiële voorwaarden om op te gaan in de koepel.

Afgesproken is dat deelnemende bonden een vermogen dienen te bezitten van 150% van de omzet. Bij een omzet van van € 58 miljoen zou dat neerkomen op een vermogen van zo’n € 87 miljoen. Aangezien de bond eind 2012 een vermogen had van € 47 miljoen, is er een tekort van maar liefst € 40 miljoen. Dat zou moeten worden ingelopen voor 2015, als de bonden op moeten gaan in de nieuwe koepel. Dat gaat nooit lukken, schrijven de bondsraadleden in hun advies over de jaarrekening. ‘Het is duidelijk dat het huidige bondsvermogen van Abvakabo FNV volstrekt onvoldoende is om in te kunnen treden’, schrijven zij. Bovendien zijn er volgens de opstellers fricties met de andere bonden, omdat Abvakabo teveel mensen in dienst zou hebben. ‘Inmiddels komen er berichten uit de bonden die ook volledig op wensen te gaan in de nieuwe FNV. Die bonden willen niet participeren in de kosten verbonden aan reductie van de in hun ogen excessieve formatieve grootte van Abvakabo FNV. Daarbij wordt aangegeven dat Abvakabo FNV naar hun mening 70 fte te groot is.’