Ondernemingsraad KLM neemt afstand van vakbond

De ondernemingsraad van KLM steunt het salaris topman Elbers. Gisteren deed FNV Cabine een oproep aan Elbers om  afstand te nemen van zijn bonus van 15%, omdat van het personeel ook loonoffers wordt gevraagd. De OR wijst de vakbond er echter fijntjes op dat de FNV de plank behoorlijk misslaat. De bond zou zich beter in de feiten kunnen verdiepen dan populistisch over een bonuscultuur te roeptoeteren, zo lijkt de OR de bond mee te willen geven.

Verklaring OR
De ondernemingsraad heeft als steunbetuiging een verklaring op de website van KLM geplaatst. Die luist als volgt:
‘Gisteren werden vele leden van de KLM Ondernemingsraad verrast door berichten in de media over het salaris van onze president-directeur de heer P.J. Th. Elbers. De Ondernemingsraad herkent de beelden geschetst in deze berichten niet en merkt op dat deze niet op juiste feiten zijn gestoeld.

Feiten

  • het salaris van de heer Elbers is niet verhoogd nadat hij is benoemd tot CEO van de KLM.
  • het salaris van de heer Elbers is daarmee beduidend lager dan dat van zijn voorgangers.
  • het salaris van alle medewerkers in managementposities bij KLM bestaat uit een vast en een variabel deel. Van bonussen is geen sprake bij KLM!
  • het variabele deel van het salaris van de heer Elbers is de laagste variabele beloning van een KLM CEO sinds jaren. Dit is daarmee in lijn met het financiële resultaat van KLM.

De Ondernemingsraad neemt dan ook nadrukkelijk afstand van de berichten in de pers over het salaris van de heer Elbers. Wij waarderen de inzet van de heer Elbers in deze voor KLM moeilijke tijden en staan achter het besluit van de Raad van Commissarissen om zijn aanstelling tot CEO met nog eens 4 jaar te verlengen.’