NVJ weert voorlichters en onderzoeksjournalisten

Als het aan de Nederlandse Vereniging van Journalisten ligt, moeten onder meer voorlichters en onderzoeksjournalisten voortaan hun heil elders zoeken om hun belangen te laten vertegenwoordigen. Dat staat in het onlangs verschenen rapport ‘NVJ gaat knopen doorhakken’, dat is gemaakt door een Commissie van Advies naar aanleiding van ‘de ernstigste bestuurscrisis sinds de Tweede Wereldoorlog’, aldus diezelfde commissie.

Op de website van de journalistenvakbond staat aangegeven wie lid mogen worden: ‘Personen in vaste dienst en freelancers die van hoofdberoep journalist c.q. voorlichter zijn komen in aanmerking.’ Dat moet veranderen, zo staat in het rapport. ‘Binnen het bestuur is al lange tijd een discussie gaande over verbreding van de NVJ, die voor een deel wordt ingegeven door de noodzaak samenwerking te zoeken om bij een slinkend ledenaantal de dienstverlening in stand te kunnen houden. Dat is verstandig beleid. Maar welke vorm van samenwerking ook wordt gekozen, voorop moet staan dat de NVJ zijn eigenheid behoudt: een vereniging van en voor journalisten. Ledenwinst mag geen doel op zichzelf worden. De NVJ mag, om die beeldspraak te gebruiken, niet opgaan in een statenbond (een brede vereniging voor mensen werkzaam in communicatieve beroepen) maar kan wel kiezen voor een bond van staten (bijvoorbeeld door samenwerking met organisaties van filmers, (scenario-)schrijvers, vertalers, voorlichters, etc.) waarbij het eigen gezicht van iedere aangesloten organisatie duidelijk herkenbaar blijft.’
Dat leidt tot het volgende ‘dringende advies’ aan het bestuur. ‘Zoek verbinding met nabij gelegen organisaties (filmers, (scenario)schrijvers, vertalers, onderzoeksjournalisten, voorlichters e.d.) voor samenwerking, maar met behoud van de NVJ identiteit.’