OR TSN neemt het op voor werkgever

De Tweede Kamer vergadert 17 december over de toekomst van de thuiszorg en het in de problemen verkerende TSN Thuiszorg BV. De voorzitter van de ondernemingsraad van TSN, Sandra van Kersbergen, heeft daarom vandaag een brief geschreven naar de Kamer, waarin zij het opneemt voor haar werkgever.

‘U komt deze week bij elkaar om de toekomst van ons bedrijf TSN Thuiszorg BV te bespreken. de ondernemingsraad van TSN heeft zich, samen met de bestuurder, de afgelopen jaren ingezet om TSN Thuiszorg BV financieel gezond te houden. Ons doel hierbij was om het voortbestaan van de TSN Thuiszorg BV te bewerkstelligen. Helaas is TSN Thuiszorg BV in surceance van betaling gekomen. Sindsdien is er veel geschreven en gezegd over de thuiszorg in het algemeen en TSN in het bijzonder. Vaak is de ondertoon in de berichtgeving negatief.
De ondernemingsraad van TSN wil daarom een ander geluid laten horen. (…)’

Goede werkgever
‘TSN is een goede werkgever in een moeilijke arbeidsmarkt. TSN probeert werknemers eerlijk te belonen. De laatste jaren zien we steeds meer thuiszorg aanbieders die hun medewerkers een bepaalde tijd contract aanbieden, in schaal 10. Na twee jaar zijn deze mensen hun baan kwijt, ze kunnen hoogstens een nieuwe bepaalde tijd contract krijgen bij een andere thuiszorg aanbieder. TSN heeft veel medewerkers in vaste dienst. Dit geeft zekerheid, toekomstperspectief. Het geeft ons het gevoel dat er rekening met ons wordt gehouden.
Een vast dienstverband bij TSN betekent dat wij recht hebben op doorbetaling van ons loon als we ziek zijn, dat we vakantiegeld en een eindejaarsuitkering en dat de CAO op ons van toepassing is. Helaas rechten die niet vanzelfsprekend zijn voor iedereen die als zzp’er of alfahulp aan het werk is.’

Werknemers serieus genomen
‘Wij, als OR, maken ons zorgen over het inzetten van mensen in een dergelijke constructie. Wij vinden het te prijzen dat TSN hier niet voor wil kiezen. TSN neemt ons, als werknemers, serieus.
De ondernemingsraad van TSN ziet met lede ogen de afbraak van de thuiszorg aan. Wij vinden dat er te makkelijk met de vinger naar onze werkgever wordt gewezen. Wij hopen dat we met deze brief onze werkelijkheid en die van onze achterban, hebben kunnen laten zien.’