MedezeggenschapsLab jongeren van start

Vandaag vindt de aftrap plaats van MZLab, een initiatief van CNV Jongeren en FNV Jong om verjonging en vernieuwing binnen de medezeggenschap te realiseren. MZLab begint in  de zorgsector. De ondernemingsraden en besturen van zorgorganisaties Omring, Magenta, Amstelring, Cordaan en Esdege Reigersdaal willen jongeren meer betrekken bij de organisatie. Ook hopen ze dat jongeren vernieuwende ideeën voor de medezeggenschap zullen inbrengen.

Jongeren ondervertegenwoordigd
Ondernemingsraden zijn vaak geen goede afspiegeling van de werkvloer. Van alle jongeren in de beroepsbevolking (33%) is slechts 20% vertegenwoordigd in een ondernemingsraad. Uit de Nationale Arbeidsomstandigheden Enquête blijkt dat 50% van alle jonge werkenden niet eens weet of hun bedrijf medezeggenschap heeft. Volgens FNV Jong voorzitter Esther Crabbendam is meer aandacht voor jongeren belangrijk: ‘Een ondernemingsraad kan beter inspelen op de problemen op de werkvloer als ook de hele werkvloer, in alle generaties, vertegenwoordigd is. In het MZLab brengen we vernieuwende ondernemingsraden en jongeren samen. Zo kunnen ze van elkaar leren en elkaar versterken’

Toegevoegde waarde
Michiel Hietkamp van CNV Jongeren denkt dat jongeren een grote toegevoegde waarde kunnen hebben: ‘ Veel jongeren vinden het belangrijk om mee te praten over het reilen en zeilen binnen hun organisatie, maar weten niet altijd de weg naar de OR te vinden. Zij zoeken een vorm van medezeggenschap die bij hen past. In MZLab geven zij aan wat zij nodig hebben: dat kan een app zijn, maar ook iets heel anders. Uiteindelijk zal het betrekken van meer jongeren bij de medezeggenschap ertoe leiden dat organisaties meer toegerust zijn op de 21e eeuw.’