Lonen overheid fors gestegen

Volgens de vakbonden zitten ambtenaren al vier jaar op de nullijn. Het betreft hier echter de CAO-lonen. In werkelijkheid zijn de lonen er de afgelopen jaren fors op vooruit gegaan, aldus hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer in het juninummer van Zeggenschap.
‘Zijn de ambtenaren er werkelijk al vier jaar niet op vooruitgegaan? In de cijfers van het ministerie van BZK over de verdiende lonen bij de overheid zien we daar weinig van terug. Uit die cijfers valt namelijk af te leiden dat de lonen per arbeidsjaar tussen 2010 en 2013 met 9,3% zijn gestegen. Bij de gemeenten stegen ze zelfs met bijna 12% (4% per jaar!). Zelfs bij het Rijk zijn de salarissen toch nog met ruim 6% omhoog gegaan. Hoezo nullijn?
Blijkbaar staan voor de vakbondsonderhandelaar ‘arbeidsvoorwaarden’ gelijk aan CAO-afspraken en heeft hij minder belangstelling voor hoe de lonen zich werkelijk ontwikkelen. En blijkbaar wil de minister graag het beeld in stand houden dat er geen ruimte is voor contractloonstijging, maar ondertussen laat hij wel toe dat de lonen gewoon verder stijgen.’

Uitholling CAO
De ruimte tussen de CAO-lonen en werkelijk betaalde salarissen is volgens De Beer bedreigend voor de CAO. ‘Het resultaat is dat er een steeds grotere kloof ontstaat tussen de (onderhandelingen over) CAO-afspraken en de werkelijke loonontwikkeling. Iets wat we ook in andere sectoren zien. Zo lijkt de betekenis van de CAO geleidelijk te worden uitgehold – ongeacht of er nu wel of geen akkoord tot stand komt.’