Klassieke scholing belemmert medezeggenschap

scholing

De scholing voor ondernemingsraden loopt hard terug. Eind 2013 bleek de scholing met maar liefst 35% teruggevallen. Scholingsinstituten wijzen daarbij graag naar het wegvallen van de GBIO-subsidie als oorzaak. Ze kunnen echter beter naar zichzelf kijken, zegt SER-Kroonlid Aukje Nauta in het vandaag verschenen nummer van Zeggenschap. Volgens haar zitten ondernemingsraden niet meer te wachten op klassieke scholing.

Volgens Nauta is de medezeggenschap hard bezig zich te vernieuwen, en spelen scholingsinstituten daar niet op in. ‘De vraag is namelijk of alle scholingsinstituten de snel veranderende wereld van werk – en dus ook van medezeggenschap – wel voldoende bijbenen. Je zou zelfs kunnen stellen dat als scholingsinstituten ondernemingsraden op klassieke wijze blijven scholen, het misschien wel nooit wat wordt met échte vernieuwing van medezeggenschap.’ Het afschaffen van de GBIO-subsidie heeft voor ondernemingsraden vooral als een katalysator gewerkt om meer na te denken over wat ze van scholing verwachten, denkt Nauta. ‘De weggevallen GBIO-subsidie heeft hoe dan ook gemaakt dat bestuurders en ondernemingsraden kritischer zijn gaan kijken. Wie weet ontdekten ondernemingsraden her en der wel dat de klassieke scholing hen niet bracht wat ze feitelijk wilden leren, waardoor ze niet die OR werden die toegevoegde waarde leverde.’

In plaats van een driedaagse cursus op de hei, hebben moderne OR’en veel meer behoefte aan scholing op de werplek. Dat betekent ‘dat de rol van trainer en opleider in medezeggenschapsland noodgedwongen verandert in die van adviseur en procesbegeleider van ondernemingsraden die al doende leren’, aldus Nauta.

(lees het complete artikel in het maartnummer, die u als proefnummer kunt aanvragen)