Kabinet wil OR voor hele rijksoverheid

standaard_vergaderen

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft voorgesteld om een rijksbrede ondernemingsraad in te stellen. Dat sluit aan op de Hervormingsagenda van het kabinet om de rijksdienst meer als één concern te laten functioneren.

De reden voor het voorstel is dat de samenwerking tussen ministeries steeds meer toeneemt. Dit wordt met de Hervormingsagenda nog eens versterkt, zodat taken en processen efficiënter worden uitgevoerd. Daarbij is steeds meer sprake van een gezamenlijke aanpak, waardoor de behoefte ontstond aan daarop aansluitende medezeggenschap. Tot nu toe is de medezeggenschap per ministerie georganiseerd.

Overleg
De komende periode volgt een uitwerking hoe de ondernemingsraad het beste vorm krijgt. En welke onderwerpen voor de agenda geschikt zijn. Dat gebeurt in overleg met de bestaande medezeggenschap bij het rijk. De secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal optreden als bestuurder in de nieuwe rijksbrede ondernemingsraad.
(Rijksoverheid)