SER Jongerenplatform van start

Op 27 oktober is het SER Jongerenplatform van start gegaan. De SER wil met dit platform een meer vaste vorm geven aan het betrekken van jongeren bij het werk van de SER. Het SER Jongerenplatform behelst een samenwerking tussen de SER en FNV Jong, CNV Jong, VCP Young Professionals, Jong Management, AWVN Young HR, de Nationale Jeugdraad (NJR) , LSVB en JOBMBO. Afhankelijk van inhoudelijke onderwerpen kan de samenstelling van het SER Jongerenplatform worden aangevuld. De samenstelling is dus geen statisch gegeven.

Advies
Het doel van het SER Jongerenplatform is tweeledig. Enerzijds wil de SER jongeren vragen algemene input te leveren op actuele thema’s. Dit kunnen thema’s zijn waar de SER al aan werkt, of jongeren kunnen bij de SER nieuwe onderwerpen signaleren. Deze algemene raadpleging vindt een aantal keer per jaar plaats.
Daarnaast kan de SER een bijdrage van jongeren vragen bij specifieke adviestrajecten. De betreffende commissie kan hiervoor een aanvraag doen. De SER-commissie ‘Werken en Leven in de Toekomst’ heeft het SER Jongerenplatform al gevraagd mee te denken over het lopende adviestraject.

Steun sociale partners
Bij haar installatie heeft SER-voorzitter Hamer aangegeven jongeren meer bij de SER te willen betrekken. Sociale partners hebben dit direct ondersteund.
‘Jongeren zijn zowel de werknemers en werkgevers van nu als van de toekomst. De adviestrajecten die nu lopen stellen de kaders voor die toekomst, en dus is het belangrijk dat jongeren hier over meepraten’, reageert Esther Crabbendam van FNV Jong. Ook Julius Kousbroek van Jong Management is enthousiast over het platform: ‘Er werd in de SER al vaak over jongeren gesproken, maar vanaf nu ook mét. Dat is een goede zaak. Jongeren staan niet zelden anders in het leven en hebben vaak een andere kijk op zaken. Ik ben er daarom van overtuigd dat onze inbreng van toegevoegde waarde is. Zeker in een tijd waarin de ontwikkelingen op alle fronten razendsnel gaan.’