Herziening fusiegedragsregels SER

standaard_nieuwsserdraagvlakcao

Een SER-commissie onder voorzitterschap van kroonlid Hans Schenk gaat zich buigen over de herziening van de SER Fusiegedragsregels. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
Die knelpunten zijn gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen als marktwerking en flexibele arbeidsrelaties. Zo doet marktwerking zich steeds meer voor in sectoren die voorheen per definitie tot de overheid of de non-profitsector werden gerekend. Dit is relevant voor de vraag of de Fusiegedragsregels van toepassing zijn of niet. De overheid, non-profitsector en vrije beroepen vallen in principe buiten de werkingssfeer van de huidige Fusiegedragsregels.