Grootste daling aantal vakbondsleden ooit

Het aantal vakbondsleden is het afgelopen jaar flink geslonken en voor het eerst onder de 1,8 miljoen uitgekomen, zo blijkt uit cijfers die het CBS vandaag bekend heeft gemaakt. Waren er in 2012 nog 1.848.800 lid van een vakbond, in 2013 zijn 1.796.600. Dat zijn dus ruim 52.000 leden minder. Nog nooit eerder heeft het CBS, dat de organisatiegraad sinds 1999 bijhoudt, een zo grote achteruitgang in een jaar gemeten.

Vergrijzing
De gemiddelde leeftijd van het vakbondslid is duidelijk aan het stijgen. Echt zorgwekkend is dat in de leeftijdscategorie 25-45 jaar de organisatiegraad jaarlijks omlaag gaat. Waren er in 2005 nog 700.000 leden in die leeftijd, nu zijn dat er er nog slechts 515.000. Ook jongeren onder de 25 worden steeds minder vaak lid: met 61.000 zijn dat er bijna 40.000 minder dan in 2005.In de leeftijdscategorie 45-65 (925.000 leden) is er weliswaar een teruggang van 20.000 ten opzichte van 2012, maar in verhouding tot 2005 is er een vooruitgang van ruim 40.000 leden. Het beste scoren de vakbonden onder de 65-plussers, waar jaarlijks een toename is tot ruim 295.000 nu.

Vakcentrales
De FNV is veruit de grootste vakcentrale met 1.141.900 leden. Dat zijn er wel ruim 38.000 minder dan vorig jaar. Het CNV heeft 290.600 leden, een verschil van 50.000 ten opzichte van 2012. Hierbij dient er wel rekening mee te worden gehouden dat bijvoorbeeld het ACP is opgestapt. Hetzelfde geldt voor de MHP, die na het opstappen van De Unie nog maar 64.900 leden telt. Doordat enkele bonden zich hebben afgescheiden van de vakcentrales, is het aantal leden bij de ‘overige vakverenigingen’ flink toegenomen: van 196.400 in 2012 naar 299.200 nu.

Zo’n 10 miljoen minder inkomsten
De achteruitgang van het aantal leden heeft ook grote financiële gevolgen. De contributie verschilt per bond, maar ligt over het algemeen tussen de 180 en 200 euro per jaar. Wanneer er in een jaar 52.000 leden opzeggen, dan ontvangen de gezamenlijke bonden dus zo’n 10 miljoen euro minder aan contributie.